Hoppa till innehåll

Vad vi kan göra med EU

På väg till Strasbourg för session där viktigaste frågan handlar om EU nu ska kunna starta på nytt eller om politisk obstruktion i form av missnöjda socialister och ivriga tillämpare av det Lissabonfördrag som ännu inte trätt i kraft ska förhala Europas förmåga att ta sig an det som nu står framför oss.

Socialistgruppen är missnöjda med Barosso efter som han inte tycker som dem. Det är dock något han delar med en mycket stor majoritet av Europas väljare som i valet valde att inte rösta på socialistiska partier. Det är som att socialisterna nu väljer att hämnas på väljarna genom att motverka möjligheten till ett fungerande Europa. Vare sig kommissionen eller dess ordförande ska väljas på partipolitiska preferenser utan på basis av de nomineringar som de olika medlemsländerna har gjort. I det här fallet har medlemsstaterna enhälligt nominerat Barosso och någon annan kandidat finns inte. Det alternativ som de svenska socialdemokraterna, som säger sig vilja rösta nej, har är alltså ingen ordförande alls. Det är möjligtvis ett EU som Marita Ulvskog föredrar men inget som medborgarna förväntar sig.

Istället för att fokusera på EU som ett ständigt maktspel bör vi mer tänka på vad vi kan göra med EU. På Europaportalen lanserar jag i dag början på ett punktprogram, osäkert hur många punkter det blir, som handlar om hur Europa och EU kan bli bättre. Jag börjar med fisket, som aldrig kommer klara sig utan EU.