Hoppa till innehåll

Vad Trump gör ska inte styra över Sveriges stöd – slutreplik i Aftonbladet

När jag kritiserade utrikesminister Margot Wallströms bristande solidaritet med demonstranterna i Iran fick jag ett svar från riksdagsledamoten Anders Österberg som väcker nya frågor om regeringens utrikespolitik.

För det första menar han att det är farligt att följa Donald Trumps linje. Men Sveriges stöd för frihet och respekt för mänskliga fri- och rättigheter får inte bero på hur Trump råkar ställa sig. Är det regeringens linje att vi inte ska försvara demokrati och frihet i Iran bara för att Trump uttalat sig mot regimen?

För det andra har Wallströms uttalanden om demonstrationerna i Iran varit del av problemet. Att säga att Iran ska respektera mötesfriheten, som ju inte finns i Iran, är inte tillräckligt när Wallström i samma stund menar att regimens övergrepp är interna angelägenheter som vi inte ska ha synpunkter på eftersom då andra länder kan ha åsikter om svensk politik. Denna idé är ny för Sverige men populär bland regimer som vill undvika kritik.

För det tredje menar både Wallström och Österberg att våldet i Iran inte är ett hot mot internationell fred och säkerhet. Då missar man allvaret i regimens förtryck och våld och Irans betydelse för regionen i stort och inte minst hur den iranska regimens kamp mot oliktänkande är en del av regionens konflikter.

Om Österbergs argumentation är ett uttryck för en enskild riksdagsledamot i utrikesutskottet eller om den representerar en ny linje i svensk utrikespolitik får regeringen gärna förtydliga.