Hoppa till innehåll

Vad säger Guillou och Gahrton nu? Samma som vanligt,

Den så kallade Goldstone rapporten kom till på begäran av FN:s råd för mänskliga fri- och rättigheter som framförallt består av regimer som förtrycker mänskliga fri- och rättigheter och som genom årens lopp har sett som sin viktigaste uppgift att attackera demokratin Israel. Uppdraget var från början att granska om just Israel hade begått övergrepp, inte om Hamas eller andra aktörer hade gjort det. Något liknande uppdrag har rådet inte gett när det gäller andra konflikter. Rådet har till exempel aldrig granskat situationen för mänskliga fri- och rättigheter i Libyen eftersom Libyen suttit i rådet som garant för dessa.

När Goldstone nu tar tillbaka sina antaganden om att militära angrepp gjordes mot civila uppsåtligt reser detta många frågor. En är varför påståendena från början gjordes. En annan vad alla de som refererat till rapporten för att attackera Israel ska säga. Ett grundtips är att de står fast vid sina anklagelser eftersom de vill ha det så. Guillou och Gahrton har båda använt rapporten på sistone som motiv för ett väpnat angrepp på Israel, motsvarande det som nu görs i Libyen. De kan nämligen inte skilja på diktatur och demokrati och väljer gärna en propaganda som passar bäst. Förtryckarlobbyn förnekar sig aldrig.