Hoppa till innehåll

Vad är proportionerligt, Eliasson? Artikel i Expressen

Jan Eliasson anser att Israel bryter mot folkrätten eftersom han menar att den militära operationen i Libanon är ett oproportionerligt svar på attacker mot Israel. Därmed bör han också ha svaret på vad som vore ett proportionerligt militärt svar mot attacker som riktar sig mot Israels befolkningscentra.

Det är en tragedi som vi ser i södra Libanon liksom i Gaza. Normala människors längtan efter fred smulas sönder på grund av att extrema grupper använder deras samhällen för en ständig krigföring mot Israel.

De har som strategi att dra befolkningen in i kriget genom att agera med civila som sköldar. De genomför regelrätta militära operationer mot Israel, bland annat i form av de kidnappningar vi har sett av soldater, i skydd av den fredsprocess som regionens ansvarsfulla krafter stöder. De bedriver krig men använder freden som en sköld för sitt eget hat.

Jag tror inte det finns någon vettig människa som inte ser tragedin i det som nu sker, liksom de risker för en eskalering som varje åtgärd leder till. Men det är inte detta Eliasson talade om. Han sa att Israel bröt mot folkrätten eftersom man agerade oproportionerligt. Skulle Israel skicka in färre trupper när man går in i av Hizbollah militärt kontrollerade områden för att söka efter kidnappade soldater? Eller borde man inte göra det alls? Skulle Israel försöka slå ut raketbaser lite mindre? Borde man tillåta radarstationer i Libanon styra missiler mot israeliska mål och bara bekämpa dem när de är på väg? Har Eliasson rådgjort med svenska militära myndigheter eller är det hans egna militära bedömning som ligger till grund för hans påstående?

Hur agerar man proportionerligt mot fiender som inte vill fred utan hellre död, som vill utplåna en och som är på väg att skaffa sig militära förutsättningar för det? Eliasson bör beskriva hur det proportionella svaret borde ha sett ut. Folkrätten får inte reduceras till godtyckligt tyckande. De enda som vinner på det är de som bedriver terror i syfte att utplåna en nation.