Hoppa till innehåll

V och SD förenas – i kärlek till Ryssland – artikel i Aftonbladet

Under söndagen framkom det att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, riksdagens extrempunkter, finner gemensam sak i att riskera Sveriges säkerhet och internationella trovärdighet. Populister och socialister enas för att göra Sverige svagare genom att skjuta upp en grundläggande del i värnet av svensk säkerhet och självständighet, utan att reflektera över konsekvenserna.

Mikael Jansson (SD) säger att hans parti inte vill riskera Sveriges så kallade alliansfrihet. Det Sverigedemokraterna inte verkar inse är att Sverige inte bara är en medlem av EU utan också en del av den fria, demokratiska och marknadsekonomiska världen. Samtidigt som Putin vill undergräva europeiska staters självständighet och säkerhet väljer SD att motverka det gemensamma försvaret av dem.

SD och V är väl medvetna om att deras förehavanden är precis vad den ryska ledningen önskar se. De har båda sina olika komplex till Moskva. För SD drömmen om en stark man och svaga medborgare, för V den historiska närheten till det kommunistiska välde man ville vara en del av.

På grund av förkärlek till gränser och en stat starkare än medborgarna ställer de sig utan att tveka på den starke ledarens sida i hans möjligheter att påverka andra. Det är varken första eller sista gången detta sker.

I flera omröstningar i Europaparlamentet har de båda partierna gjort gemensam sak i att stå emot Sveriges internationella samarbeten – vare sig det handlar om EU-ländernas gemensamma försvarssamarbete eller om det östra partnerskapet.

Det är viktigt för Sveriges säkerhet och förmåga att stå emot hot att vi har ett samarbete med andra och ett värdlandsavtal med NATO. Allianspartierna och regeringen är ense om att det är ett avtal som kommer att gynna Sverige och svensk militär förmåga genom mer samträning med de länder som vi redan samarbetar med på området.

Det är inte märkligt att ett parti som SD, som hävdar sig vilja stärka Sveriges militära förmåga, nu söker skada Sveriges internationella trovärdighet eftersom man inte prioriterar det fria och öppna samhället utan hellre vill slutenhet och eftergivenhet till den starke.

Därför är det lite hyckleri när man säger att man röstar nej för att stärka det svenska försvarets trovärdighet. Hur stärker SD och V Sveriges trovärdighet genom att göra oss svagare inför de hot och påtryckningar som i dag är en realitet i Europa?

Värdlandsavtalets uppskjutande går i sak att hantera – men signalerna det skickar att inte kunna lagfästa ett sådant avtal är signaler som Sverige inte har råd att skicka i tider av oro. Det är ett budskap om att påtryckningar från Kreml lönar sig. Det säger mycket om både SD och V, och att de finner varandra i kampen mot ett samarbete över gränserna för att värna frihet.

Gunnar Hökmark, EU-parlamentariker (M)