Hoppa till innehåll

V och MP direkt farliga som regeringsunderlag

  • av

Publicerad i Expressen, debatt, den 25 maj 2022

Månaden maj 2022 kommer sannolikt historiskt att framstå som en av de mer omvälvande tidsperioderna i svensk politisk historia. Verklighetens förutsättningar för fred och säkerhet tvingade fram en beslutsprocess som lade gamla ideologiska föreställningar åt sidan. 

Sverige är nu på väg in i en försvarsallians som under decennier har gett Europa säkerhet och stabilitet, som har tjänat även Sverige väl, och som har gett bland annat våra grannländer Estland, Lettland och Litauen möjligheter att i säkerhet utvecklas som fria och demokratiska rättsstater. 

Men om de gångna månaderna har varit en tid av uppbrott kommer de kommande åren handla om förhandlingar och en infasning i den gemensamma säkerhet som Nato innebär. Det kommer att väcka många frågor. Vi ser redan nu hur turkiska reaktioner lägger hinder på vägen som måste hanteras. 

Nu kommer en period av många praktiska och politiska frågeställningar som kan komma att påverka medlemsprocessen, liksom vår säkerhet. Det är en tid som kommer att ge Ryssland betydande möjligheter till påverkansoperationer, desinformation och lögner. 

Det är mot den bakgrunden viktigt att Socialdemokraterna klargör att de inte kommer att låta Vänsterpartiet och Miljöpartiet störa denna process. Det kan nämligen tillfoga vårt land obotliga skador vad gäller förutsättningarna för vår säkerhet och vårt försvar. 

Båda partierna har gått emot att Sverige ansöker om medlemskap. Båda partierna har en syn på medlemskapet som närmar sig den ryska propagandans beskrivning av Nato som en krigförande och aggressiv allians, som omringar Ryssland och hotar dess land samtidigt som de påstår direkta felaktigheter om att Sverige skulle tvingas skicka soldater till andra länders anfallskrig. Så lyder budskapet från Kreml och så låter både Dadgostar och Stenevi. De framställer båda Nato som ett aggressivt hot mot Ryssland på samma sätt som den ryska regimen beskriver varje hot mot sin egen diktatur som ett hot mot Ryssland. 

Vänsterpartiet nämner i sitt program, publicerat 2018, inte ens Ryssland som ett hot mot europeisk säkerhet och fred, trots krigen mot Georgien, Ukraina och de omfattande destabiliseringsoperationerna regimen genomför mot europeiska länder. Vänsterpartiets kontakter med extrema grupper i andra delar av världen skapar också ett utrymme för misstänkliggörande – om de ingår i ett regeringsunderlag – av att Sverige stöder terrorgrupper. Miljöpartiet kommer att på alla sätt fortsätta att underminera medlemsprocessen med politiska förslag som står i strid med medlemskapet. 

Den borgfred som präglat tiden fram till ansökan måste nu bevaras och värnas. Det bör Socialdemokraterna göra genom att man klargör att vare sig Vänsterpartiet eller Miljöpartiet är möjliga för en regeringsbildning eller som regeringsunderlag. Vi har redan sett vilken skada Socialdemokraternas brev till en av Vänsterpartiets utbrytare åstadkommit. 

Sverige får inte under de kommande åren ha en regering som kan tvingas ge efter för extrema uppfattningar. Varje regering måste självklart bygga på personer som präglas av ansvar och som respekterar de grundläggande förutsättningarna för svensk säkerhet. Men det är bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har gått emot den medlemsansökan som kommer att vara formativ för svensk politik under kommande år. 

Socialdemokraterna måste nu klargöra att man, oavsett om man är i opposition eller i regering, formar sin säkerhetspolitik utan beroende till V eller MP och enbart gemensamt med de partier som står bakom ansökan om medlemskap i Nato. 

Gunnar Hökmark

Ordförande i tankesmedjan Frivärld och tidigare moderat Europaparlamentariker