Hoppa till innehåll

V har nära till Moskva – artikel i Norrbottens-kuriren

  • av

Vänsterpartiet gör sig till tolk för samma världsbild som den Moskva genom desinformation och påverkansoperationer söker underminera Europas demokratier med. Ett parti som haft inflytande på regeringspolitiken.

En läsning av Vänsterpartiets partiprogram från 2018 väcker förskräckelse och förundran. Förskräckelse över att en så förvrängd samhällssyn har regeringsinflytande i en tid då vi måste motstå yttre och inre hot. Förundran över att Vänsterpartiets extremism inte granskas i en tid då vi måste stå upp mot det öppna samhällets fiender.

I Vänsterpartiets program utpekas Nato, EU och Japan som hot mot världsfreden, säkerheten i Europa och en rättvis värld. Rysk upprustning, rysk påverkanspolitik och Rysslands ockupering av Krim och kriget i Ukraina nämns inte alls som hot.
Fienden är den fria världens länder, inte despotin som bedriver krig i Europa. Precis som i propagandan från Moskva.

Enligt Vänsterpartiet innebär Sovjetunionens upplösning och planekonomiernas sammanbrott att USA genom sin dominans underminerar fred och ekonomisk utveckling. Rysslands agerande nämns inte. Däremot att ”USA:s dominans har inte inneburit fred och avspänning. Tvärtom kännetecknas vår tid av en allt mer aggressiv imperialistisk expansion. Imperialismen är ett globalt system av ekonomiska relationer.”

I Vänsterpartiets världsbild är det fri handel och öppna marknader som skapar fattigdom och krig, inte slutna ekonomier och brutala diktaturer.

De menar att EU, USA och Nato utgör ett hot mot Europas säkerhet. Därför vill man lösa upp de organisationer som förenar demokratiska länder och stärker den gemensamma försvarsförmågan för att i stället upprätta ”solidariska, fredliga och jämlika relationer inom Europa och mellan Europa och Syd och Öst.” och avveckla svensk försvarsindustri.

Men utan Nato och amerikansk trupp i Europa skulle Östersjöregionen stå oskyddad mot rysk aggression. Ett tillbakadragande av amerikanska trupper skulle underminera den stabilitet som svensk säkerhet är förankrad i. Ett sådant krav drev Vänsterpartiet igenom i det gemensamma valmanifestet med Socialdemokraterna 2010.

Oavsett hur man ser på svenskt medlemskap i Nato skulle Vänsterpartiets politik riva upp den säkerhetsordning som gett oss säkerhet och fred. Putinregimen skulle genom påtryckningar och aggressiva upprustning underminera stabiliteten i Östersjöregionen. Det är för V ett mindre problem eftersom rysk aggression, ryska ockupationer och rysk krigföring enligt partiprogrammet antingen är icke-existerande eller oviktiga.

I Vänsterpartiets världsbild är det länder som Sverige som har skapat fattigdom i världen, trots att fattigdomen står som starkast i slutna länder och diktaturer. En kommunistisk verklighetsflykt från ett parti som vill upphäva ägandet av produktionsmedlen. Det faktum att fri handel och marknadsekonomi har skapat välstånd, som lett till att både andelen och antalet absolut fattiga i dag är färre än någonsin, påverkar inte bilden av en imperialistisk konspiration.

Ett parti som delar Moskvas världsbild och som inte förmår lämna det kommunistiska arvet bakom sig har ett avgörande inflytande på regeringspolitiken i Sverige. Det är ett hot mot svensk suveränitet, säkerhet och demokrati.