Hoppa till innehåll

Utvisa de som inte respekterar våra lagar – artikel i Expressen

  • av

Terrorn skakar Europa. Gång på gång sker nya dåd mot oskyldiga civila. Nyligen rapporterade Säpo att det i dag finns tusentals våldsbejakande extremister i Sverige och över 150 återvända jihadistkrigare.

Samtidigt ser vi hur hedersförtryck mot unga tjejer och killar tillåts cementeras i våra svenska förorter. Nu krävs riktiga krafttag mot religiös extremism eller hedersförtryck.

Det är viktigt att Sverige är ett land som kan bidra till ett öppet Europa. Vår fördel framför andra ska vara att man kan fly hit från krig och förtryck för att bygga sig ett nytt liv. För att vi ska kunna vara det inte bara i högtidstal utan också i verklighet kräver det en svensk politik som bygger på öppenhet för dem som flyr i kombination med tydlighet om vilka lagar och regler som gäller i vårt land. Framförallt handlar det om att svensk lag ska respekteras och följas, inte bara av enskilda människor utan också av regeringen och av de myndigheter som har ett ansvar för att upprätthålla lagarna.

Till att börja med ska utvisningsbeslut verkställas. Vi får inte låta ett parallellt samhälle där kriminalitet styr växa fram. Det är ett verkligt problem – de närmaste åren beräknas ytterligare 50 000 människor gå under jorden. Här behöver vi förenkla utvisning men även se över kravet på att den som tas i förvar måste utvisas snabbt. 

För det andra ska den som ansöker om eller har uppehållstillstånd i Sverige och begår grova brott – må det vara förberedelse eller delaktighet i terrordåd, organiserad kriminalitet, våldsbrott, sexualbrott eller hedersbrott – utvisas. Vi har en skyldighet att pröva asylsökandes identitet och rätt till asyl men vi har ingen skyldighet att ge uppehållstillstånd till dem som bryter mot våra lagar eller inte har någon vilja att följa dem. Sverige ska vara ett tryggt land för alla som bor här och för alla som söker finna frihet i ett nytt hem.

Ingen mänsklig rättighet att få uppehållstillstånd i Sverige

Det innebär att den som söker uppehållstillstånd eller har uppehållstillstånd men som aktivt stöder Islamiska staten eller annan våldsbejakande islamism bör utvisas. Den som har relationer med extremistiska eller terrororganisationer har ingen rätt till fristad i Sverige. Vi ska vara en fristad för dem som söker sig från terror och förtryck. Inte för dem som genom sin ideologi eller samhällsuppfattning står för, sympatiserar med eller pläderar för förtryck och terror.

I grunden handlar det om respekten för våra lagar. Men det handlar inte bara om andras respekt för våra lagar utan om regeringens och våra offentliga institutioners vilja och förmåga att leva upp till de krav våra lagar ställer. Den som inte får uppehållstillstånd ska utvisas. Den som har begått brott eller bidragit till brottslighet ska straffas och behandlas därefter.

Den som upprätthåller hedersförtryck eller är en del av islamistisk extremism ska utvisas. Grov kriminalitet ska bekämpas och elimineras, inte minst när den utövas i utanförskapens områden. De som flyr till Sverige som flyktingar flyr från våldsbejakande extremism och ska inte behöva utelämnas till motsvarande krafter här.

Det är tusenfalt bättre att vara ett samhälle som människor söker sig till än ett av de många som människor hellre passerar förbi eller flyr ifrån. Men det förutsätter att vi ersätter dagens symbolpolitik och höga tonläge med en politik som bekämpar terrorhoten och den grova kriminaliteten med rättsstatens medel. Det är ingen mänsklig rättighet att få uppehållstillstånd i Sverige för den som inte vill följa svensk lag.