Hoppa till innehåll

Utstationeringsdirektivet

När jag i morse i mörkret joggade längs floden i Strasbourg tänkte jag att även om staden är vacker är det bättre om vi har sammanträdena i Bryssel. ( Detta ett smidigt sätt att påpeka att jag var ute tidigt)

Dagen började med delegationsmöte där vi diskuterade budgetfrågor, hur den finansiella krisen sätter en ny agenda för europeisk debatt samt frågan om rörligheten på arbetsmarknaden och det så kallade utstationeringsdirektivet.

Det förslag som ligger på parlamentets bord innebär att det inte ställs några krav på att förändra direktivet, däremot att se analysera hur det fungerar gentemot den inre marknaden och i de olika länderna. I den processen, säger förslaget, ska man inte utesluta att diskutera en förändring. Och det är en avsevärd skillnad gentemot socialdemokraten Jan Anderssons förslag som var att kritisera domstolen för fel domslut och kräva ett nytt förslag till utstationeringsdirektiv.

I mitt anförande i kammaren, som finns på hemsidan när som helst, underströk jag att detta innebär att parlamentet inte kräver en förändring.

Nu blev det ingen votering i denna fråga i dag, mycket på grund av att Europeiska rådets ordförande Nikolas Sarkozy inte präglades av tunghäfta när han presenterade ordförandeskapets arbete, som i sanningens namn har präglats av mycket handlingskraft, när det gäller Rysslands invasion av Georgien, den finansiella krisen och nu klimatatfrågan, där han underströk att han står fast vid målen och en politisk process som gör dem möjliga att uppnå.

Så voteringen om utstationeringsdirektivet kommer i morgon.