Hoppa till innehåll

Utnyttjande av aktieägares rösträtt i Europeiska Unionen

Förslaget från kommissionen gällde hur aktieägares rösträtt ska kunna garanteras i företag som är gränsöverskridande. Det ursprungliga förslaget reglerade på ett rätt långtgående sätt hur bolagsstämmor skulle organiseras. Bland annat fanns det krav på att all röstning skulle genomföras med rösträkning, att bolag skulle vara skyldiga att tillhandahålla möjlighet att rösta inte bara genom ombud utan också genom elektroniska hjälpmedel och Internet. Till betydande del var förslaget konstruerat utifrån kontinentala traditioner och försökte reglera frågor som medlemsstaterna i sin lagstiftning eller företagen i sina bolagsordningar bättre hanterar.

Det ekonomiska utskottets rapportör föreslog i sitt betänkande än mer långtgående regleringar, bland annat genom krav på flerspråkiga stämmohandlingar och ombudens legala status.

Gunnar Hökmark lyckades genom sina ändringsförslag och genom förhandlingar driva igenom att frågan om rösträkning vid beslut ska vara upp till de enskilda medlemsländerna att själva besluta över samt att frågor om hur elektronik och internet används ska vara upp till medlemsländer och företag att bestämma över, så länge reglerna inte utformas så att de hindrar utländska ägare att agera.