Hoppa till innehåll

Utformningen av framtida statsstödsregler

  • av

Viktigast är att se till att reglerna utformas så att statsstöd inte snedvrider konkurrens och hindrar handel, sa Gunnar Hökmark när han i industriutskottet idag presenterade sitt yttrande om den kommande revideringen av statsstödregler för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Hökmark påminde om potentialen i de branscher som definieras som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och om deras betydelse inte bara för Europas konkurrenskraft utan också som potentiellt framväxande, globalt konkurrenskraftiga branscher. 

Han betonade att framtida statsstödsregler måste utformas på ett sätt som skapar incitament för privata investeringar i nya infrastrukturer utan att konkurrensen och tillgången till sådan infrastruktur begränsas.

Deadline för ändringsförslag från andra ledamöter är redan denna vecka. Industriutskottets synpunkter delges sedan ekonomiutskottet, som är huvudutskott. Rapporten kommer att röstas i plenum sista veckan i oktober.