Hoppa till innehåll

Utbildningsradion, Helle Klein och religionen som

I dag på morgonen intervjuades Aftonbladets Helle Klein i Utbildningsradion. Det var en okritisk intervju om religiös tro och politik där Helle Klein hävdade att den amerikanska högern med Bush i spetsen har bestämt sig för att bekämpa Islam, som om det var talibaner och Saddam Hussein som är de sanna företrädarna för islamsk tro och inte de människor som dessa förtryckare förtryckte och förföljde.

Frågan som inte ställdes var på vilket sätt de som i dag leder Afghanistan efter demokratiska val, så gott de gick att genomföra trots talibanernas attacker, inte är goda muslimer och på vilket sätt Bush och den ”den kristna högern” bekämpar islam genom att befria Afghanistan eller störta den irakiska diktaturen.

Frågan som heller inte ställdes var på vilket sätt befrielsen av Kuwait eller de amerikanska militära insatserna för att förhindra etnisk rensning av muslimer i Bosnien och Kosovo, utförd av kristna grupper, var en attack mot islam.

Och frågan som ställer sig, är de som nu mördar irakier och andra sanna företrädare för islamsk tro medan de som försöker bygga demokratin i Irak är ett led i en amerikansk konspiration för att bekämpa islam.

När politiker försöker använda sin religiösa tro som måttstock på andras politik blir det lätt just bara politik grundad på religiös förmätenhet som tillåts dölja grumliga tankar. Så har det tyvärr varit förr när religionen har använts för att legitimera politiska tankar. Helle Klein är på det viset ingen ny företeelse.

Snarare leder tron på den egna trons religiösa legitimitet till att man hamnar i direkt cyniska föreställningar. Globaliseringen har lett till att miljarder människor har hamnat över fattigdomskriteriet. De regimer som Helle Klein tidigare har ansett vara de mest socialt ansvarsfulla ledde till fattigdom och förtryck men den globalisering som hon verkar vilja fördöma i Guds namn har skapat välfärd och ett drägligt liv för fler människor än någonsin.

Att kyrkliga ledare, som Klein refererade till, pekar ut globaliseringen som vår tids stora problem istället för de tyranniska regimer som använder religiös tro som motiv för att förtrycka sina medborgare, säger mer om de kyrkliga ledarnas politiska ideal, och deras bristande förmåga att fråga sitt samvete om de krav som bör ställas på politiska ideal, än om vad kristendom, judendom eller islam säger om världen.

Utbildningsradion verkar inte vara någon utbildning för vare sig kritisk analys eller i frågor om vad som händer i vår värld.