Hoppa till innehåll

Utan välfärdsföretagen stannar Skåne – krönika Opposition Skåne

  • av

Region Skåne har valt att lämna ett intetsägande remissvar till Ilmar Reepalus förslag om att hindra välfärdsföretag inom välfärden. Det kom efter att oppositionen protesterade mot det första beslutet av den rödgröna majoriteten att inte alls lämna något svar. Det är anmärkningsvärt eftersom Region Skåne, och skåningarna, tillhör dem som kommer att påverkas hårdast om förslaget blir till verklighet.

Regeringskansliet har överösts med remissvar och enligt den offentliga förvaltningen kommer det ett tiotal svar per dag. Kritiken har varit tung och den högt ansedda revisionsbyrån PwC har visat att cirka 25 procent, 4500 företag, direkt skulle tvingas avvecklas. På alla sätt måste frågan bedömas vara en av den här mandatperiodens mest avgörande. Men Region Skånes styrelseordförande Henrik Fritzon (S) motiverade det första beslutet – om att avstå besvarande – med “resursbrist”, och efter att kritiken kom med att han inte tror beslutet går igenom. Det är ett ansvarslöst agerande inför en avgörande fråga.

Vi vet nämligen att sjukvården i Skåne skulle drabbas hårt. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterade nyligen en undersökning som visar att en stor majoritet av de 100 bästa vårdcentralerna i Skåne är privata. Samtidigt ser vi hur 82 av de 88 offentliga vårdcentraler gick med förlust 2016. Tystnaden från Fritzon med flera leder till avveckling av kvalitet och växande förluster.

Till skillnad från vinst i välfärden leder förlust i en offentlig driven verksamhet till ren förlust för skattebetalarna. Vi ser miljarder skattekronor slösas bort på detta sätt. Endast förlusterna i den landstingsdrivna primärvården har sedan vårdvalet infördes uppgått till nästan en miljard. Samtidigt ser vi hur andra offentliga verksamheter som SAS, Postnord och Vattenfall gått back många miljarder. Det ger dem inte ökad kvalitet eller service. Om det vore så att kvaliteten växer när vinsten minskar eller uteblir skulle dessa offentliga verksamheter vara bättre än någonsin.

Men vi hör aldrig de rödgröna ifrågasätta dessa bortkastade skattemiljarder. I stället väljer de att kritisera och jaga välfärdsföretag som bidrar till att stärka vår välfärd och sköta om vår hälsa och omsorg.

I det här fallet är det människor av kött och blod som drabbas. De förlorar den välfärd de har valt och litar på. Det skulle leda till minskad valfrihet, ökad ineffektivitet och med det samhällsekonomiska förluster. För vinst är ett uttryck för god användning av resurser – det genereras genom att en verksamhet lyckas hålla nere kostnader och leverera bra tjänster till rätt pris.

I dag slog Konkurrensverket fast att det inte finns några “övervinster” i välfärden. De rekommenderar regeringen att dra tillbaka sitt omstridda förslag. Även tunga socialdemokrater som Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (S) och Norrköpings kommunalråd Lars Stjernkvist (S) har krävt att regeringen stoppar förslaget. Men Region Skåne – där Ilmar Reepalu sitter i regionfullmäktige och innehar tunga uppdrag – vågar inte ens markera mot det mest skadliga förslaget i form av ett vinsttak. Det är ett svek mot alla skånebor.
Gunnar Hökmark (M)

Europaparlamentariker