Hoppa till innehåll

Utan sänkta skatter för alla växer orättfärdigheten – brev till GP

Brev till Göteborgs-Postens ledarsida

När socialdemokrater beskriver moderat skattepolitik blir det, milt talat, sällan rätt. Därför blir det också fel när GP på sin ledarsida diskuterar våra skatteförslag baserade på socialminister Lars Engqvists beskrivning.

Det är sant att vi vill avveckla den statliga inkomstskatten. Men vad Engqvist och därmed GP också glömmer bort är att vi som de allra första stegen i en inkomstskattereform vill införa ett grundavdrag för var och en på 50.000 kronor. Till detta kommer ett förvärvsavdrag på 15 procent som innebär att bara 85 procent av inkomsten beskattas. Det innebär att tyngdpunkten i våra skattesänkningar påverkar låg- och medelinkomsttagare allra mest. Den låginkomsttagare som enligt Engqvist bara skulle få 160 kronor i skattesänkningar får i själva verket sänkt skatt med 1.100 kronor i månaden. För ett hushåll där en arbetar heltid och en arbetar deltid, där man har två barn innebär våra skattesänkningar att 125.000 kronor undantas från beskattning. Det är en av de viktigaste sociala reformer för att stärka enskilda människors trygghet som kan genomföras.

Det står i en bjärt kontrast till den skattepolitik som nu sakta växer fram under socialdemokratisk ledning, där höga inkomster exklusivt undantas från den höga skatten – vissa miljardärer, utländska höginkomsttagare o.s.v. – medan andra skall betala desto större del av skattetrycket. Vid den anpassning som Sverige behöver genomföra för att stå starkt i den globala ekonomin krävs istället en politik där man sänker skatterna för alla. Det är vårt förslag som väljarna och förhoppningsvis även GP skall bedöma. Inte Lars Engqvists förvrängning.

Med vänlig hälsning

Gunnar Hökmark