Ut ur krisen, in i tillväxt

Den ekonomiska krisen slår mot Sverige. Nu I dag kan vi se det i form av nedskärningar på Ericsson. Det är en utmaning som enbart kan mötas genom att vi får igång den globala ekonomin. De problem vi nu möter är nämligen inte Sveriges utan de obalanser som präglar världsekonomin och som lett till finanskris liksom en ekonomisk recession i den västliga industrivärlden som slår fullt ut i en internationaliserad ekonomi som den svenska.

I dag hade vi i det ekonomiska utskottet en första diskussion om den ekonomiska återhämtningsplanen med socialistiska förslag som mer går ut på konstlade åtgärder för att behålla dagens jobb än att med kraft skapa de nya som kan ge trygghet och välfärd. Statsstöd och konstlad sysselsättning är inte rätta vägen att möta en ekonomisk kris som handlar om överkapacitet och bristande konkurrenskraft för Europas del.
På eftermiddagen samlade jag en grupp inom EPP-ED för att där lägga fast vår grundläggande strategi. Nummer ett är att få igång kapital- och finansmarknaderna, istället för att skapa en ny credit crunch genom regleringar som försvårar utlåning. Nummer två är makroekonomisk balans som ger förtroende. Nummer tre är offentliga satsningar inom ramen för detta på infrastruktur och kunskap. Och nummer fyra är lägre skatter för arbete och nummer fem en öppnare världshandel så att världens ekonomier kan hjälpa till att dra igång varandra.