Hoppa till innehåll

USA och Europa

Den växande förväntan i Sverige inför Barack Obamas besök speglar det faktum att USA är ifrågasatt som ledande av världens nationer. Förenta Staternas president representerar världens ledande demokrati och den enskilt starkaste ekonomin.

När blickarna vänds mot USA i frågan om Syrien, eller i andra viktiga globala frågor, så beror det på att stora och avgörande frågor för världssamfundet inte har någon lösning utan att USA är med och oftast under förutsättning att USA tar ledningen. USA är än i dag avgörande för säkerheten och stabiliteten i Europa. Det gäller inte minst de små stater som gränsar till ett Ryssland som anser sig ha rätt att kräva ett inflytande över sina grannar.

En internationell reaktion mot Assadregimen är möjlig utan militära stormakter som Storbritannien eller Frankrike men inte utan USA. Ett globalt frihandelssystem kan inte byggas utan USA. Europas framtida konkurrenskraft har en strategisk möjlighet i en transatlantisk ekonomi gemensam med USA präglad av fri handel och öppenhet för investeringar. Det är redan i dag en kärna i Europas, och USA´s, konkurrenskraft. Klimatfrågan kan inte få en lösning eller en global mobilisering utan att USA medverkar.

Men USA behöver dem som delar samma agenda, som vill ha en utökad frihandel, som vill värna demokratin och som vill bidra till säkerhet. USA kan agera själv men kan inte längre som tidigare vara lösningen själv. USA behöver dessutom dem som bejakar det bästa i amerikansk tradition, öppenhet, demokrati och försvar för mänskliga fri- och rättigheter. Annars riskerar landet att vända sig inåt och domineras av den egna politiska agendan. Amerikansk ekonomi behöver den stimulans som tankarna om öppenhet, konkurrens och fri handel innebär.

Den dialogen är viktig för Sverige och för USA. Och den är viktig för Europa.