Hoppa till innehåll

Underskott ger inte tillväxt och Island bra för EU

Gårdagen blev framförallt fokuserat på den ekonomiska debatten med anledning av Europeiska rådets möte för i början på månaden. Och som vanligt hävdade företrädare för socialistgruppen att det inte räcker med besparingar utan att det behövs tillväxt också – vilket är rätt – vilket enligt dem kräver ökade offentliga utgifter och satsningar – vilket är fel eftersom det fördjupar krisen och leder till räntekostnadernas åtstramning.

Om det vore så att ökade utgifter och stora offentliga underskott vore en bra väg att lösa Europas ekonomiska problem hade vi inte haft några problem alls. Och länderna i södra Europa hade varit de mest stabila tillväxtekonomierna. Denna enkla observation har ännu inte trängt igenom i socialdemokratisk syn på krispolitiken, utan fortfarande menar man att man ska få igång investeringar och tillväxt genom ökade offentliga utgifter istället för stabiliserade offentliga finanser.

Istället är det genom reformer som ger ökat företagande, ökad konkurrens och nya jobb som vi kan skapa tillväxt. Det är viktigt för den ekonomiska utvecklingen men också avgörande för den sociala tryggheten. Därför var det lite obegripligt att kommissionens ordförande Barosso i debatten hävdade att det brev från 12 statsministrar som lyfte fram tillväxtreformer bortsåg från den sociala dimensionen. Det finns ingen viktigare social dimension än nya jobb och tillväxt.

De ekonomier som tror att man kan skapa social trygghet oberoende av tillväxt och jobb har hamnat i djupa kriser som hotar både den sociala tryggheten och jobben. De medlemsstater som däremot har reformerat har också utrymme för sociala system som värnar medborgarna. Denna insikt måste prägla europeisk politik om vi ska komma ur krisen med både social trygghet och stabila ekonomier.

I dag har jag förutom förberedelser inför arbetet med lagstiftningen om hanteringen av banker i kris talat om värdet av Island som medlem i EU. Det som är min förhoppning är att ett isländskt medlemskap kommer att bidra till att förändra debatten i Norge och därmed göra det möjligt med ett samlat och starkt Norden i EU. Ett längre möte med rapportören för långtidsbudgeten blev det också med reflektioner kring hur vi kan göra om regionalstödet till mer av forskning och utveckling. Varje väg för att öka Europas satsning på forskning måste användas.