Hoppa till innehåll

Umeå

Just nu på väg till Umeå, där jag ska träffa universitetsfolk och forskare, bland annat kring frågorna om avskogning och beskogning. I min BBBW ingår ju bland annat att vi ska bidra till att jordens arealer till en större del blir uppodlade och att inte bara värna existerande skogar utan också sakta men säkert bidra till återskogning.

Det kan ge ökad jordbruk, bättre klimat, mer försörjning åt den fattiga världens befolkning och utveckling på landsbygden.

Det förutsätter att Europa och USA avskaffar subventioner och jordbruksregleringar och istället utnyttjar det faktum att en växande global efterfrågan på livsmedel och biobränslen kan mötas genom ett ökat utbud och fri handel, inte genom regleringar.

Det är just inom jordbruket som globaliseringen inte har nått fram, och det är där världen ser de stora problemen.