Hoppa till innehåll

Ultrasnabbt bredband nyckel till ekonomisk tillväxt i Europa

– Nätet bör vara öppet och fritt för alla tjänster så länge de är lagliga. Jag har i dag lagt lagstiftningsförslag som innebär att bredbandsutbyggnad med offentlig finansiering måste vara öppen och utan blockering av tjänster. Det innebär att tjänster som Skype alltid kommer att kunna finnas tillgängliga för de kunder som väljer rätt operatör.  Det säger Gunnar Hökmark som är vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, och dess ansvarige för lagstiftningen om transeuropeiska telenät.

– Hastigheten för fiberutbyggnad i Europa måste betraktas som låg i jämförelse med andra globala ekonomier som Kina, Japan och Sydkorea. För att återfå vårt globala ledarskap och för att stimulera ekonomisk tillväxt i Europa har jag idag föreslagit att EU-bidrag skall kunna användas för investeringar i bredbandinfrastruktur med minst 100 Mbps på landsbygden och 1 Gbps eller mer i stadsbebyggelse, fortsatte Gunnar Hökmark.

– Offentliga bidrag för bredband bör användas enbart för infrastruktursatsningar som är öppna för konkurrens och som inte hindrar lagliga tjänster. Öppenhet och konkurrens är viktiga drivkrafter för innovationer och konkurrenskraftiga tjänster för både företag och vanliga konsumenter, underströk Gunnar Hökmark.

– Offentliga stöd får inte snedvrida konkurrens eller skapa hinder för privata investeringar. EU-stöd skall därför bara användas där marknaden saknar intresse att leverera täckning eller ultrasnabba uppkopplingar, avslutade Gunnar Hökmark.