Hoppa till innehåll

Ukraina och nätneutralitet

En dag som bland annat har handlat om diskussionen kring EU och Ukraina när det gäller synen på när och om ett associeringsavtal ska skrivas under eller ej. Svaret på den frågan måste finnas i det faktum att vi vill påverka detta lands framtida utveckling.

Det ställer krav både på att vi har ett ramverk som är öppet för dem och på krav som de måste uppfylla, som ger ökad tillgång till europeiskt samarbete. Att nu godkänna ett associeringsavtal med Ukraina, samtidigt som det är uppenbart at landets tidigare premiärminister sitter häktad och under åtal i en uppenbart politisk process är inte möjligt, att stänga dörren för Ukraina vore av samma skäl fel.

Detta gäller på motsvarande sätt Turkiets medlemskapsförhandlingar. Det är inte så att dessa länder bara står och väntar utan de är utsatta för både inflytandepolitik och för politiska krafter som vill att de ska gå en annan väg än Europas, och som skulle försvaga Europa.

Utöver detta en omfattande diskussion kring ekonomisk styrning av EU, med många förhoppningar om gör man bara institutionella förändringar så löser sig Europas problem. Men det bygger på föreställningen att det är ett institutionellt problem vi står inför, inte ett ekonomiskt bestående av för låg tillväxt och för höga utgifter. Och de problemen kommer vi inte åt genom konstitutionella förändringar.

Och så överläggningar om finansiella marknader, just nu en diskussion kring den Europeiska Utvecklingsbanken och snart en debatt om nätneutralitet som grund för snabb utveckling av tjänster och affärsidéer inom den digitala ekonomin.