Hoppa till innehåll

UK kvar i EU

[BILD1]Conservatives har under lång tid haft problem med att förhålla sig till EU och europeiskt samarbete. I den delen var David Camerons tal i Bryssel förra veckan ett viktigt besked som inte riktigt uppmärksammats. Där slog han nämligen fast att han vill påverka EU och inte bara vara reaktiv. Han talade inte om att Storbritannien skulle lämna EU utan om hur Storbritannien ska påverka.

Det är bra så och dessutom med all säkerhet nödvändigt för att Conservatives ska kunna vinna regeringsmakten utan att hamna i ett moras av löftesbrott och konflikt med alla och allt kring EU. Ett beslut om att lämna EU skulle till exempel vara ett dråpslag mot London City som centrum för finansiella marknader, eftersom det också innebär att man ställer sig utanför EU´s gemensamma finansiella marknad och den lagstiftning som denna innehåller, och det skulle också innebära att man var mindre intressant utifrån amerikanskt perspektiv. Bara för att ta ett litet exempel där britterna i dag har ett stort inflytande på grund av kunnande och engagemang.

Men det blir just på grund av detta lite mer underligt att Cameron så tvunget vill lämna EPP-ED . Hans tal i Bryssel handlade om att lansera ett nytt initiativ för att diskutera europeisk konkurrenskraft och för att möta de globala utmaningarna. Så nytt är inte det men det är frågor som man gärna bör diskutera med andra likasinnade om man vill påverka.