Hoppa till innehåll

Tydliga mål för kärnkraften

EU måste sätta tydliga mål även för den framtida produktionen av kärnkraftsel. Annars riskerar framstegen med att utveckla förnybara bränslen att ätas upp av ökad användning av gas och olja.

Då blir EU och medlemsstaterna hänvisade till att minska koldioxidutsläppen med ökade energiskatter med resultat att energiintensiv industri flyttas utanför Europa, med ökade utsläpp där och minskad konkurrenskraft för Europa som följd. Det sa moderaternas delegationsledare Gunnar Hökmark, vice ordförande i EPP-ED gruppen i parlamentet, inför tisdagens debatt med rådet och kommissionen.

Det är upp till varje medlemsstat att bestämma om man ska använda kärnkraft eller ej, liksom vad gäller inriktningen på förnybara bränslen. Målet bör vara att kärnkraftens andel av elproduktionen bör vara minst dagens. Det kräver betydande investeringar i modern kärnkraftsteknologi.

Samtidigt är detta en förutsättning för att de förnybara bränslena ska kunna utvecklas under långsiktiga och kommersiella former, utan att bli undanträngda av ökad användning av olja och gas. De svenska erfarenheterna inom detta område är mycket tydliga. Minskad kärnkraftsanvändning har lett till ökade utsläpp, både i Sverige och i de länder vi importerar el från, det har varit förlorade år i förhållande till vad som kunde ha gjorts, sa Hökmark.