Tvinga Iran stoppa stödet till terror

Terrorförklara Hizbollah!

Det iranska stödet till terrorism och självmordsbombare måste stoppas. Det finns ett tydligt och uppenbart syfte med det iranska stödet och det är att destabilisera fredsprocessen mellan palestinier och israeler. EU har ett ansvar för att klargöra för regimen att den har ett ansvar för att bryta sitt stöd till Hizbollah samtidigt som organisationen måste föras upp på listan över grupper som ägnar sig åt terror. Det säger Gunnar Hökmark, ordförande i samfundet Sverige- Israel och ledamot av Europaparlamentet.

Det har under lång tid funnits en eftergivenhet mot den iranska regimen, liksom mot den syriska, som har skapat ett politiskt utrymme för dessa regimer att aktivt stödja och finansiera självmordsbombare. Istället för att terrorförklara Hizbollah som aktivt värvar självmordsbombare med hjälp av iranska pengar har EU gått den iranska regimen till mötes genom att behålla terrorstämpeln på den iranska motståndsrörelsen.

Den nystartade fredsprocessen innehåller allt för många möjligheter för att den skall tillåtas stoppas av en fundamentalistisk och hatisk regim som vägrar att ta ansvar för sina handlingar. Om EU vill mena något med sitt engagemang för fredsprocessen gäller det nu att klart och tydligt ställa krav på den iranska regimen att bryta allt stöd till Hizbollah och att kräva att den aktivt medarbetar i kampen mot terrorism, säger Hökmark.