Två som faller

HQ banks förlorade tillstånd visar att frågan om en fungerande tillsyn kan vara ett större problem än olika regler om kapitaltäckning. Reglerna om kapitaltäckning behövs, men under krisen är det svårt att säga att det är dessa som det varit fel på. De problem som banker i Europa hade handlade mer om fallande tillgångsvärden och bristen på förtroende i banksystemet som sådant.

När det nu visar sig att HQ Bank varit underkapitaliserad sedan 2008 beror det inte på en brist i regelsystemet utan tillsynen och övervakningen. För ägarna blir nu frågan om fusion eller nya ägare avgörande för företagets framtid. Ur politisk synvinkel blir det däremot att lära av det inträffade och se vad det är som har brustit i tillsynen och övervakningen.

Dagens Sifo-mätning visar att fortfarande kan valet gå på olika sätt beroende på hur väljarna rör sig de sista veckorna men också på hur 4% spärren slår. Men något historiskt har inträffat för socialdemokratins del. Som SvD påpekar har den svenska vänstern aldrig i modern tid varit så liten i opposition och inför ett val. För socialdemokratin riskerar valet att bli en förlust av en dominerande ställning som man har haft mer eller mindre sedan 1930-talet. Det är en avspegling av att det är svårt att vara socialdemokrat.

I ett samhälle där det mest spännande socialdemokratin kan komma på är att höja skatter för arbetstagare, sänka skatten för pensionärer som ett svar på alliansens skattesänkningar samt att pröva idén om butler i tunnelbanan har man uppenbarligen själva svårt att se vilken mission man har.

Läs gärna vad andra bloggare i samma ämne: Langkilde, Mårtensson, Gerdau.