Hoppa till innehåll

Två signaturer

Så har då i går Lissabonfördraget signerats av Vaclav Klaus i Tjeckien och avtalet mellan Slovenien och Kroatien om att hänskjuta sin gränskonflikt till internationell medling i dag i Stockholm med Sveriges, Sloveniens och Kroatiens statsministrar som signatärer. Det är ett stort steg framåt under det svenska ordförandeskapet.

Det innebär att det stillastående som präglat EU nu kan växlas över i ett momentum både vad gäller utvidgningsförhandlingar, inte bara vad gäller Kroatien utan också övriga Balkan, liksom exotiska stater som Island. Det innebär också att grunden nu finns för att lägga tillrätta det pussel av positioner som följer av det nya fördraget. När det gäller kommissionsposter är det viktigt för Sverige att eftersträva dem som blir kritiska när så mycket stöps om i Europa, från utrikespolitik till konkurrens och handel.

För Sveriges del kan det vara värt att notera att vi får två nya mandat. Tyvärr tillfaller de socialdemokraterna och piratpartiet. Det var inte så jag hade tänkt det när jag en gång lyckades driva igenom den lösning som innebär en strikt proportionalitet vad gäller antalet mandat i Europaparlamentet. Men det kommer nya val. Och EU maskineriet kommer snart kunna ägna sig åt de politiska problem vi möter och mindre den institutionella process som har bundit så mycket energi och tid.