Hoppa till innehåll

Två nya mandat till Sverige

Förra året lyckades jag efter en viss konflikt inom EPP-ED gruppen driva igenom ett nytt förslag till fördelning av Europaparlamentets mandat, som byggde på principen som jag året innan fått stöd för i vår fördragsgrupp, att fördelningen ska ske efter en mattematisk proportionalitet i förhållande till ländernas storlek. Det är inte så självklart som det låter eftersom mandat tidigare har fördelats efter hästhandel och ländernas ungefärliga indelning i olika storleksgrupper och skulle, som många tyskar ville, kunna fördelas efter den d`Hondtska metoden, vilket hade gett Tyskland fler och Sverige ännu färre.

Den proportionella inriktningen ger framförallt Sverige en ökning med två mandat i förhållande till det Nice-avtal som Göran Persson var med och förhandlade fram. Det är den största institutionella framgången för Sveriges del inom EU sedan vi blev medlemmar. Vi ökar med det nya fördraget vår representation i parlamentet med mer än 10 % och det har konkret betydelse för vår förmåga att verka och hävda svenska intressen. Inget annat land får en sådan utökning, däremot förlorar Tyskland med fördraget 3 mandat, vilket ledde till att denna förändring höll på att stupa i parlamentet.

I och med att fördraget inte är på plats vid Europavalet gäller Nice reglerna vilket för Sveriges del innebär 18 mandat. Men, efter Europeiska rådets överenskommelse om infasning av fördraget om Irland hösten 2009 accepterar de undantag som landet har krävt, så kommer vi under 2010 få våra två ytterligare mandat, som gärna får benämnas Hökmarkmandat. För att inga länder ska förlora några mandat under perioden blir det under nästa mandatperiod, efter fördragets ikraftträdande, 754 mandat i parlamentet, det vill säga Tyskland får behålla de tre mandat som de sedan kommer att förlora, eftersom man inte gärna kan dra undan mandatet för valda personer. Här nedan texten från Europeiska rådets konklusioner:

“In the event that the Treaty of Lisbon enters into force after the European elections of June 2009, transitional measures will be adopted as soon as possible, in accordance with the necessary legal procedures, in order to increase, until the end of the 2009-2014 legislative period, in conformity with the numbers provided for in the framework of the IGC which approved the Treaty of Lisbon, the number of MEPs of the twelve Member States for which the number of MEPs was set to increase. Therefore, the total number of MEPs will rise from 736 to 754 until the end of the 2009-2014 legislative period. The objective is that this modification should enter into force, if possible, during the year 2010.”

Så en ökning med mer än 10% i parlamentet. Två nya mandat att fördela. Fler svenskar i fler utskott. Det är en stor framgång som klickar in 2010 förutsatt att fördraget då kommit på plats.