Hoppa till innehåll

Två fler svenska mandat

Det är en framgång för rationalitet och representation att Europaparlamentet av allt att döma kommer att föreslå en fördelning av platser mellan de olika medlemsstaterna som bygger på en proportionalitet istället för förhandling och hästhandel. Det är ett framsteg av betydande art gentemot det som blev resultatet av Niceavtalet, inte minst för Sveriges representation i parlamentet.

Med det nya förslaget kommer Sverige få två mer mandat än vad som annars hade blivit fallet genom detta. Det har inte varit helt självklart att få gehör för detta men det är roligt att vi i den konstitutionella process som vi har haft i EPP-ED gruppen har kunnat få igenom en princip som är hållbar även inför framtida utvidgningar. Det säger moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet Gunnar Hökmark som drivit proportionalitetslinjen i detta arbete.