Tusentals elever kommer att förlora sina skolor- Krönika Borås Tidning

  • av

När Vänsterpartiet går in i valrörelsen är deras viktigaste fråga att en viss typ av välfärdsverksamheter ska stängas ner, oavsett vilken kvalitet och oavsett hur mycket medborgarna uppskattar dem. De ska stängas ner för att de är privata och ger en vinst.

 

De har hitintills drivit de andra vänsterpartierna framför sig i denna fråga. Socialdemokraterna vill numera också hindra privata välfärdsföretag att erbjuda människor sina tjänster, att konkurrera och att utveckla bra verksamhet. Miljöpartiet vill avveckla de friskolor som går med vinst utan att förklara varför.

 

Fristående skolor eller privat äldreomsorg förutsätter att människor väljer dem. Det är bara om vi som medborgare är nöjda med deras tjänster som de kan överleva och utvecklas. Offentliga verksamheter kan alltid överleva oavsett om vi är nöjda med deras tjänster.

 

Det rimliga vore att vi försökte skapa en miljö där fler nya och bra verksamheter kan växa fram och där dåliga verksamheter inte tvingas på människor. Men det är inte det som Vänsterpartiet vill. De vill faktiskt tvärtom.

 

De vill inte att nya verksamheter kan växa fram. De vill inte att man ska utveckla verksamheter utan att den politiska majoriteten vill att det ska gälla över hela linjen. De vill inte att olika verksamheter ska utformas för att passa människors olika önskemål. De vill inte att människor ska kunna välja bort dåliga verksamheter eller verksamheter som av olika skäl inte passar dem.

 

Det allvarliga är att de har fått med sig Socialdemokraterna och Miljöpartiet på att göra det privata istället för den dåliga kvaliteten till fiende. De är allihop beredda att låta dåliga verksamheter slippa utsättas för konkurrens och för att människor kan välja bort dem så länge det är kommunala verksamheter. Och de vill allihopa föra en politik som leder till att bra privata verksamheter läggs ner bara för att de ger vinst, även om de ger eleverna eller de äldre bättre kvalitet och mer av det de vill ha.

 

Varför har det blivit så här? Ja i grunden finns det bland vänsterpartierna en vilja att bestämma över utformningen av människors välfärd och en tro på att det blir bättre för människorna om politikerna bestämmer istället för människorna själva. Men det finns också en misstro bland socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister mot vinstdrivande företag. De vill gärna demonisera dem och de attackerar hellre vinsten  och valfriheten än ser till kvalitet och kompetens.

 

Det kommer att leda till att tusentals elever kommer att förlora sina skolor. Tusentals äldre kommer att bli hänvisade till bara en kommunal äldreomsorg, precis som den äldre damen i socialdemokraternas valfilm som tvingas bo där servicen är dålig långt borta från barnen. Tusen och åter tusen kommer att förlora sina jobb och få hoppas på bidrag, arbetsförmedling och en kommunal anställning.

 

Det är detta som är vänsterpartiernas stora vision inför valet 2014: att bryta den valfrihet som gjort att fler människor i vårt land har kunnat välja sin välfärd än i något annat land i Europa.

 

Länk: http://www.bt.se/ledare/kronikorer/hokmark-tusentals-elever-kommer-forlora-sina-skolor(4431822).gm