Hoppa till innehåll

Trump visade han är demokratins fiende

Det var svårt att se att det kunde bli värre. Men det blev värre. Upploppet mot kongressen var ett våldets uppror mot demokratins centrum. Kongressens byggnader stormades av terrorister, stimulerade att göra det av landets president som vägrar att erkänna valresultatet och de lagar som gäller för demokratin och ett fredligt maktskifte. Det är en statskupp som Trump fåfängt försökt sig på och som kommer prägla minnet av honom som en demokratins gangster. 

Trump har inte lyckats välta den amerikanska demokratin över ända. Den står stark även nu. Men Trump har skadat förtroendet till demokratin och därmed inte bara det amerikanska samhället utan demokratins överordnade ställning i fria samhällen. Därmed är han en frihetens fiende.

Det är noterbart att när jag nu ikväll skrivit om det som nu skett hur många som twitter ställt sig på Trumps sida, i akt och mening att ifrågasätta demokratin och dess lagar. De är högljudda och aggressiva men likväl få. Vi som är många måste nu klargöra vad som är demokratins mer grundläggande förutsättningar och krav på oss själva. 

Demokratin får aldrig relativiseras. Den byggs inte genom att göra motsättningar om åsikt överordnade eller låta rättsstaten eller demokratins former underordnas identitetspolitik. De som nu menar att man ska utmåla de åsikter som man ogillar som odemokratiska bara för att man ogillar dem försummar demokratins första krav på oss, nämligen att bemöta åsikter i sak men dra gränser för hur man kan genomföra dem. 

Demokratin har fiender från alla håll men de förenas av föreställningen att deras åsikter ger dem rätt att styra över andra, att deras uppfattningar och makt ska stå över andras rätt. De ska bekämpas oavsett vilka uppfattningar de hävdar för sina övergrepp mot andras frihet och rätt.

Demokratin får aldrig försumma att sortera ut åsiktsskillnader genom den öppna debatten och det demokratiska beslutsfattandet. Den försvaras inte genom att exkludera personer med en vis uppfattning utan genom att inkludera deras åsikter i den demokratiska processen och där besegra dem. 

Demokratin värnas inte genom att göra motsatsen till de åsikter man ogillar till självklar sanning. Demokrati kräver ett mer noggrant sökande och ett balanserande mellan många olika perspektiv och intressen.

Det är demokratin som ska värnas mot dess fiender, inte våra egna uppfattningar mot dem vars uppfattningar vi ogillar. Det utesluter tron på att man värnar demokratin och det öppna samhället genom positionering för att rättfärdiga egna uppfattningar istället för presentation av den egna åsikten. Det är demokratins gränser som ska värnas, inte gränserna för vår egna åsikter.

USA är nu i en mer sårbar situation än vad någon kunde tro. Skälet är att presidenten uppmanade till uppror och förakt för demokratin. Lögnerna har skadat det amerikanska samhället och Trumps uppmaningar har underminerat demokratin likt en despot i ett helt annat land.

De som fortfarande säger sig se något förmildrande eller försvarbart hos Trump måste nu förhålla sig till resultatet av en person som föraktar rättsstaten och demokratin. Själva måste vi nu ta strid för demokratin, mot dem som är dess fiender och samtidigt ta diskussionen med dem som tror att man värnar demokratin genom att göra motsatsen till de åsikter man ogillar till sanning.  Det räcker inte att ta längsta möjliga avstånd från dem man ogillar. Man måste istället säkra en politik som står i överensstämmelse med en majoritet. Så är demokratins anda och regel. Annars är risken att det blir värre än vi kunde tro.