Hoppa till innehåll

Trump är sannerligen inte fredspristagare

Donald Trumps möte med Kim Jong Un blev framförallt just ett möte där Kim Jong Un som en jämbördig partner fick möta den amerikanske presidenten. Han blev dessutom hälsad med omfattande komplimanger och beröm för sitt ledarskap. En i vår tid unikt grym, brutal och totalitär diktator som genom mord och massavrättningar håller sitt land i totalitärt förtryck hälsades som en stor ledare av USA´s president.

Som en kvittens för att Trump fick till stånd ett möte med diktatorn lovade han den nordkoreanska regimen att inte längre genomföra det han själv betecknade som aggressiva krigsövningar, ett språkbruk om de gemensamma försvarsövningar med Sydkorea som tidigare varit den nordkoreanska beteckning. Det innebär att den enda konkreta konsekvensen som vi nu känner till är att USA har satt frågetecken för hur pass aktivt man är beredd att stödja demokratin Sydkorea mot den aggressiva kommunistregimen i norr. Det har självfallet den nordkoreanska regimen, liksom den sydkoreanska noterat, liksom den japanska. Det finns inget i detta som ger någon ökad stabilitet, snarare ett ökat utrymme för Nordkorea att genom sina återkommande krigshot påverka sin region.

Donald Trump ansåg sig få ett löfte om att Nordkorea skulle avnuklearisera, som det heter. Eftersom det inte finns någon överenskommelse som hur den nordkoreanska kärnvapenarsenalen ska inspekteras, kontrolleras, räknas för att sedan verifieras, vilket det heller inte finns någon överenskommelse om, ligger allt i händerna på Kim Jong Un, som liksom sina företrädare konsekvent ljugit och ljuger om tillståndet i Nordkorea. I gengäld lovade för de löften som diktatorn ställde ut, om han nu gjorde det, lovade Trump att minska befintliga amerikanska kärnvapens närvaro i regionen.

I tron att bara genom att spänna ögonen i, eller rättare omfamna och hylla, den förljugna diktaturens ledare tänkte sig Trump få igenom en nedrustning som även tidigare överenskommits men mer konkret i avtal. Den framgång som Trump säger sig ha uppnått ligger mer i den syn han har på sig själv än den man kan finna i avtal och kommunikéer. Kim Jong Un måste ha känt det som att lura småbarn på godis.

Trumps omfattande beröm och hyllningar till diktatorn ska ställas mot de ord som han använder om den demokratiska världens ledare vid G7 mötet. Där ville han helst att Putin skulle få inbjudas på nytt samtidigt som han utlovade handelskrig mot sina allierade och kallade Kanadas Justin Trudeau, värden för mötet för falsk och svag.

Det finns de som nu i ivern att markera mot vänstern i allmänhet – kanske i tron att det är vänster att i Trump se en fara för västvärlden – tycker sig se en fredspristagare i Trump. Vare sig de omfattande utfallen mot demokratiska länder världen över, deras ledare, de påbörjade handelskrigen med mycket stora både politiska och ekonomiska konsekvenser för världen och den internationella rättsordningen eller berömmet till Kim Jong Un motiverar det. Och någon nedrustning och fred har inte uppnåtts på den koreanska halvön även om Trump tycker sig se det.

För dem som nu vill hävda att andra länder har orättvisa tullar mot USA kan det bara sägas att EU liksom andra partner av den internationella frihandelsordningen har samma tullar till USA som till andra länder. USA har något lägre tullar än EU vilket är bra för amerikanska konsumenter och amerikansk industri medan EU har marginellt mer att sänka, vilket var syftet med det frihandelsavtal mellan EU och USA som Trump bröt förhandlingarna till. Och för övrigt, den amerikanska ekonomin har mer av protektionism när det gäller investeringar och finansiella marknader än Europa, det är bland annat därför USA har ett överskott i tjänstehandeln.

Det handelskrig Trump lanserar gynnar vare sig världen, Sverige eller USA.  Det motverkar fred och demokratiska länders samarbete. Hans beundran och beröm för despoter och diktatoriskt beteende underminerar demokrati och rättsstat och motverkar fredligt samarbete länder emellan. De som ser ett fredspris i detta gör det nog mer för att man tror man ska tycka tvärtom som vänstern. I det här fallet blir tvärtom lika fel.