Hoppa till innehåll

Tre saker som händer i vårt Europa- Krönika NT

  • av

Alla handlar om att hålla samman den Europeiska union som i dag är avgörande för vår välfärd och en gemensam säkerhet.

 

I slutet av denna vecka genomfördes toppmötet mellan EU och länderna i det östra partnerskapet i Riga. Det handlar om hur vi ska kunna bidra till demokratisk och ekonomisk utveckling i länder som Ukraina, Armenien, Georgien, Azerbajdzjan och Moldavien. Det handlar om att ge dessa länder en chans att utveckla demokrati, rättsstat och marknadsekonomi och själva få välja väg. När demokratin och öppenheten står stark blir det svårare för mörkrets krafter att utöva makt över andra.

 

Den grekiska regeringen misslyckades även under denna senaste veckas förhandlingar med att redovisa hur man ska kunna reformera sin ekonomi och anpassa kostnader till inkomster. Fram till att kommunisterna vann valet i början av detta år var Grekland på väg upp, med växande sysselsättning och ökande tillväxt. Den utvecklingen har Sjöstedts partivänner knäckt i tron att man kan göra av med pengar man inte har i förhoppningen att man får dem av andra. Fortsätter den politiken kommer landet in i en än djupare kris där riskerna för ett samhälleligt sönderfall och ett grekiskt utträde ur euron gör landet sårbart inför rysk påverkanspolitik. Vi behöver i hela Europa en politik som ger stabila offentliga finanser och ekonomisk tillväxt.

 

I veckan presenterade EU-kommissionen sin nya politik för att bekämpa överflödig byråkrati och detaljstyrning. Det är en reformprocess som jag har krävt, och bland annat föreslagit skulle hanteras genom en vice ordförande i kommissionen med ansvar för antibyråkrati. Vi behöver enkla och tydliga regler som alla kan följa och som fungerar istället för att försvåra. Den här reformprocessen, att minska byråkratin, kommer att vara viktig också för att Storbritannien ska förbli medlem i Europeiska unionen och för att hela EU ska kunna bli en mer öppen och dynamisk ekonomi.

 

Att möta Rysslands hot mot europeiska staters suveränitet och fred, att hålla Grekland och Storbritannien inne för att värna det vi har uppnått, och de möjligheter vi tillsammans har, för att kunna föra en politik som gör Europa politiskt och ekonomiskt starkt är nu en avgörande uppgift. Utan EU hade vi i dag sett ett antal parallella skeenden till Ukraina och Rysslands intervention där. Vi hade riskerat protektionism och en handlingsförlamning inom alla de områden där vi i dag behöver ett starkt Europa. Det blev en vecka som påminner om vad vi har uppnått, om vilka hot vi möter och vilka möjligheter vi har.

 

Gunnar Hökmark