Hoppa till innehåll

Toleransen mot hederskultur är problemet, inte det fria skolvalet

Just nu en befängd debatt om att det skulle vara friskolor som lett till att hederskultur och islamistisk kvinnosyn finns i det svenska samhället. Det är djupt fel.

Det beror på en migrationspolitik som varit kravlös, på bristande rättsstat i de områden av Sverige där människor behöver som mest skydd och där inte minst invandrade är som mest utsatta, att offentliga myndigheter inte har kunnat vare sig hantera ISIS-återvändare, våldsbejakande extremism, våldsbejakande och extrema organisationer och tvärtom gett bidrag till dem utan att ta hänsyn till regler och krav och att det offentliga Sverige i felriktad tolerans vägrat reagera mot hederskultur.

Vi minns bland annat när en lång rad företrädare för bland annat Feministiskt Initiativ och socialdemokraterna tog på sig slöjor för att ge kvinnoförtrycket sitt stöd istället för att stå upp för de kvinnor som förtrycks liksom vi fortfarande kan följa debatten inom Vänsterpartiet där medlemmar fördöms när de diskuterar problemen med hederskultur.
Vi har i det svenska samhället betydande problem med detta, inte så mycket på grund av de som flytt från förtryck utan på grund av en slapphet och felriktad tolerans som legitimerat kvinnoförtryck som en kultur att respektera. Skyll inte på att människor i Sverige får välja skola.