Hoppa till innehåll

Tobinskatten en tull som drabbar fattiga människor

Ett införande av den så kallade Tobinskatten skulle leda till högre räntor för fattiga länder och för fattiga folk. En särskild skatt på internationella valutatransaktioner skulle drabba de låntagare mest som i dag har de mest utsatta villkoren.

Tobinskatten är i praktiken en tull som drabbar människor både genom tullkostnaden och genom högre räntor. Det vore en tragedi för världens fattiga folk om lån och investeringar skulle bli dyrare. Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark som interpellerat finansminister Bosse Ringholm om regeringen avser att driva frågan om införandet av en Tobinskatt.

Tobinskatten leder antingen till färre investeringar i fattiga länder eller till att de blir dyrare och kostar mer. Det mer än något annat skulle hindra den ekonomiska utvecklingen i den fattiga världen och öka beroendet till de länder som redan har utbyggda ekonomier och egen tillgång på kapital.

När både Göran Persson och Leif Pagrotsky har sagt sig sympatisera med kraven på en Tobinskatt är det angeläget att den svenska regeringen bekänner färg. Finansministern bör därför svara på om Sverige avser att driva frågan om en internationell skatt på valutatransaktioner och hur i så fall fattiga länder skall kompenseras för uteblivna investeringar och dyrare lånekostnader, säger Hökmark.