Hoppa till innehåll

Tjugo lågt hängande frukter som kan rädda Sverige – artikel i Göteborgsposten

  • av

Den politiska debatten i Sverige måste flytta från Twitter, ut i verkligheten. Nu behövs aktiv parlamentarism. Här är 20 reformer som går att genomföra med nuvarande parlamentariska läge.

Ser man på debatten i Sverige 2020 är det lätt att bli bekymrad. Den tycks ibland mest handla om diverse företeelser på Twitter, där allt för många fokuserar på det mesta som inte har med den politiska utvecklingen i Sverige att göra. Misstänkliggöranden, svansar som slår i alla riktningar och debattörer som hellre debatterar företeelser på sociala media än i verkligheten.

Samtidigt görs inget åt verklighetens utmaningar. Få upplever att de problem de ser i sin vardag möts av politisk handling. Det är en farlig utveckling där medborgare inte känner att de blir lyssnade på, i en tid då mycket rör sig i fel riktning.

Det är en farlig utveckling där medborgare inte känner att de blir lyssnade på, i en tid då mycket rör sig i fel riktning.

För vi vet att vi har en växande antisemitism. En allt grövre kriminalitet med sprängdåd och avrättningar. Ett utbildningsystem som inte håller måttet, vilket gör att många går ut grundskolan utan gymnasiekompetens. En havererad bostadsmarknad med växande köer. En arbetsmarknad som inte klarar av att integrera nyanlända. En migrationspolitik som inte präglas av lag och rätt.

Allt detta, tillsammans med den lägsta ekonomiska tillväxten i EU, hotar vår förmåga att integrera människor som har invandrat liksom vårt välstånd i form av social trygghet och god sjukvård. Den politiska debatten måste nu istället inriktas mot aktiv parlamentarism, riktad mot de lågt hängande frukter som det finns riksdagsmajoriteter för, där ingår följande åtgärder;

1. Agera kompromisslöst mot antisemitismens konsekvenser. Klargör att antisemitism inte kan accepteras i någon politisk organisation.

2. Hatbrott bör ligga till grund för utvisning eller fängelse.

3. Stärk polisens närvaro i segregerade områden och de platser i Sverige där vi ser parallellsamhällen.

4. Säkerställ att hedersbrott utreds och att skyldiga döms. Alla unga ska ha rätt att välja vem de ska älska och hur de ska leva.

5. Ge polisen resurser som krävs för att fler poliser ska kunna vara ute i tjänst. Se till att skydda var och en som flytt till Sverige från den terror och brottslighet man flytt ifrån.

6. Betrakta vapeninnehav och samröre med terrorism som de hot de är mot det svenska samhället.

7. Olaga vapeninnehav och innehav av sprängmedel ska inte leda till något annat än långa fängelsestraff.

8. Istället för att som i dag göra det svårt eller omöjligt för unga att skaffa ny bostad, avveckla nuvarande regelsystem för amorteringar och lån till förmån för normala kreditbedömningar i bankers regi.

9. Ta bort kvarstående skattemässiga och kreditmässiga hinder för rörlighet på bostadsmarknaden.

10. Växla över flerbarnstillägg och icke införtjänade pensionsrättigheter till ett nytt jobbavdrag, som ger vanliga inkomsttagare en motsvarighet till värnskattens avveckling.

11. Kräv att alla samordningsnummer ska kunna matchas med en unik identitet.

12. Gör så att socialdemokraternas och moderaternas vilja till breda överenskommelser i migrationsfrågan kan bli till riksdagsmajoritet och lagstiftning.

13. Inför en generalklausul mot befängda kompetensutvisningar, där det är uppenbart att skälen enbart handlar om byråkratiska krav.

14. Se till att Skolinspektionen stänger eller varnar skolor som inte håller måttet, oavsett om de är fristående eller offentliga.

15. Inför centrala prov som eliminerar utrymmet för betygsinflation.

16. Börja med fristående arbetsförmedlingstjänster baserade på bemanningsföretags och rekryteringsföretags tjänster. Avveckla Arbetsförmedlingen i takt med framväxten av dessa.

17. Öka sjukvårdens tillgänglighet och förmåga att möta behoven genom fler privata aktörer.

18. Driv igenom försvarsberedningens överenskomna nivåer för försvaret fram till 2025.

19. Ansök om svenskt Nato-medlemskap.

20. Säg nej till en utveckling, som Sverige initierat, där frågor om löner och arbetsmarknad blir en fråga för EU.

Dessa åtgärder är nödvändiga för att stärka demokratins förtroende och för att visa att politiken handlar om verklighetens frågor. Vi måste få en parlamentarism som gör verklighet av de möjligheter vi har och som möter hoten mot vårt samhälle.