Hoppa till innehåll

Tjugo år med den inre marknaden – artikel i Nya Wermlands-Tidningen

Detta måste vara reformpolitikens övergripande paradigm: att göra Europa till världens mest dynamiska marknad och den mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomin, skriver Gunnar Hökmark.

De som tror vi kan komma ur krisen bara genom besparingar har fel. De som tror vi kan komma ur krisen utan besparingar har ännu mer fel. Och hade ökade utgifter och större budgetunderskott varit lösningen på våra problem hade vi inte haft några problem. Om det är något vi har prövat är det större utgifter och större underskott. Det är inte lösningen utan problemet.

Vi kan bara komma ur krisen genom både besparingar och reformer för ökad konkurrens och ökat företagande. Det paradoxala är att de som är emot besparingar samtidigt är emot de reformer som ger ökad konkurrens och ökat företagande. Socialdemokrater av olika nationaliteter i Europa tycks tro att bara man spenderar lite mer pengar och reformerar lite mindre löser sig problemen.

Häromveckan firade EU 20 år med den inre marknaden. Den har gett Europa stora möjligheter och ett mer dynamiskt företagande. Vi har fått billigare livsmedel, prispress på de flesta områden och inom telefoni och flyg har kostnaderna minskat till en tredjedel eller mindre. Det gör att EU i dag är världens största ekonomi. Nu behöver vi ta avstamp för att om 20 år inte bara fortsätta vara den största ekonomin utan också den mest dynamiska.

Den inre marknaden måste fullföljas helt och fullt för att skapa gränsöverskridande konkurrens och tillväxt. EU är världens största ekonomi men inte världens största marknad. Detta måste vara reformpolitikens övergripande paradigm: att göra Europa till världens mest dynamiska marknad och den mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomin. Det kan inte ske utan förändringar och reformer som bryter ned gamla institutioner och monopol. Tjänstesektorn måste öppnas för konkurrens, företagande och valfrihet som driver förnyelse och nytänkande, tvärtemot LO:s idéer om förbud för vinst och privata företag inom välfärden.

Utveckling av kollektivtrafik, energisektorn och infrastruktur måste bygga på konkurrens och efterfrågan, och inte på offentliga monopol. Telekomsektorn måste bli en enda europeisk marknad med gränsöverskridande konkurrens, som kan bära den digitala ekonomins frigörelse. Hyresreglering måste ersättas av konkurrens. Arbetsmarknader bör öppnas för nytillträdande och lika behandling så att det blir lätt att byta jobb.

Den inre marknadens gränsöverskridande konkurrens måste kompletteras med krav på reformer i medlemsländerna för att förenkla för företagande så att medborgare enkelt kan driva företag i hela EU. Därtill infrastrukturinvesteringar i transportnät, inte minst så att EU har den bästa kapaciteten för mobil datatrafik och de snabbaste bredbandsuppkopplingarna för att leda nästa digitala våg.

Det som gjort Europa stort är marknadsekonomi, entreprenörer, företagande och mångfald. Vi måste nu ta sikte på att under de kommande 20 åren göra Europa och EU till världens mest dynamiska ekonomi, utan gränshinder, utan hinder för företagande, utan hinder för konkurrens. Vi bör i dag reformera så att EU om 20 år kan vara världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga ekonomi. Det går, men kräver beslut och reformer i dag.

Gunnar Hökmark (M) Vice ordförande EPP-gruppen, Europaparlamentets största partigrupp

Publicerad i Nya Wermlands-Tidningen den 5 november 2012.