Hoppa till innehåll

Tillväxtpolitikens betydelse och media om vänstern

Den europeiska ekonomin behöver tillväxt. De politiska grupper som under lång tid har hävdat noll-tillväxtens betydelse kan i skuldkrisens spår se konsekvenserna. Det är inte bara för att hantera underskott och skuldbörda som Europa behöver tillväxt utan för att hävda sig globalt. Utan en europeisk tillväxt finns ingen europeisk konkurrenskraft och omvänt.

Noterbart i den amerikanska ekonomin är att det politiska eländet kring upplåningstak och oförmågan att komma fram till besparingar och skattehöjningar, till exempel genom att ta bort skatteavdrag för privatplan för att ta ett litet exempel, skadar USA:s anseende men också landets trovärdighet. Den amerikanska ekonomin som sådan visar däremot hur den nya tidens företag också kan stimulera till den tillväxt som behövs för att balansera åtstramningspolitiken. Google och Yahoo visade i går vinster över förväntan. Det är den typen av företag och nya marknader som Europa och EU behöver öppna för att kunna balansera nödvändig budgetpolitik med stimulanser till investeringar.

Det är i det perspektivet lite andefattigt att den europeiska debatten förutom åtstramningspolitiken mer handlar om att fundera ut nya skatter som kommer att slå mot investeringar och handel. Oavsett om det handlar om bankskatt för att finansiera räddningsinsatser till Grekland eller skatt på betalningar och transaktioner innebär det inte tillväxtstimulans utan ytterligare åtstramning av den privata sektorn.

Den inre marknaden, kunskapsmarknaden, universiteten, den digitala ekonomin och mycket mer behöver reformeras för att europeiska företag ska ha en kunskapsmarknad, en tjänstemarknad och kunna dra nytta av att EU är världens största ekonomi.

För övrigt är det värt att notera att mycket av den svenska mediedebatten om Ship to Gaza handlar om hur tråkigt det var att den svenska vänstereliten tillsammans med andra motsvarande grupper inte fick tillfälle att segla för att försöka bryta den blockad som är till för att iranska vapen inte ska leda till ökat våld. Det är ett frågetecken varför den svenska vänstern gång efter gång kan stöda totalitära grupper utan att kritiskt granskas.

Bloggar: Karl Sigfrid, Ekonomisten, Göran Pettersson, Mikael Jonsson.