Hoppa till innehåll

Tillväxt men inte löften ger stabila pensioner

Ett av de få områden som det i Sverige har funnits en bred överenskommelse som har gett stabilitet är pensionsfrågan. Stabiliteten och långsiktigheten är avgörande för att framtida pensionärer vet hur deras pension ska se ut och hur de ska kunna påverka den. Nu försöker Löfven göra den till en fråga om vem som bjuder över samtidigt som han angriper den del i pensionssystemet som kan bidra till en större tillväxt och större pensioner.

Det blir självfallet inte större pensioner för att man sparare och investerar mindre. Lika lite som det blir mer pengar för pensionärerna för att deras besparingar inte ska sparas under så lönsamma former som möjligt. Runt om i Europa har vi sett hur pensionssystemen har undergrävts genom ständigt högre löften utan täckning i tillväxt och i ekonomiska förutsättningar. Pensioner blir nämligen inte mer värda för att man lovar mer utan genom att man arbetar mer, investerar mer och företagar mer.

Det finns inte ett öre mer i pensioner för att Löfven inte vill att pensionärer ska få bästa möjliga avkastning i pensionssparande. Men det finns mycket att förlora om pensionerna blir en fråga om löften istället för pengar som investerats och sparats. Det är lätt att lova runt när det gäller pensioner men det blir ännu lättare tunt.

Den blocköverskridande överenskommelse som lagt grunden för Europas mest stabila och trovärdiga pensionssystem vill nu Löfven bryta upp från. Det är dåligt för Sverige och för Sveriges pensionärer. Trolleri ger nämligen mindre pensioner än tillväxt. Pensioner kan nämligen aldrig bli högre än vad vi tjänar in.