Hoppa till innehåll

Tillbaks i Srtockholm

Tillbaks i Stockholm. Dystra rubriker.

Varsel i Sandviken, bilindustrins problem, varsel i Astra Zeneca och mycket mer. Stora krispaket i Kina, samtal i USA om bilindustrins problem och frågan om samordnad insats för att stärka den europeiska ekonomin. Problemen och utmaningarna är många. I Europaparlamentet hade vi under veckan debatter både om den finansiella krisen och om bilindustrins kris. Men för att rätt kunna möta det som nu sker krävs att vi ser att det är den internationella ekonomin som sådan som nu efter 25 år av tillväxt nu bromsar upp, mycket på grund av obalanser som har vuxit fram till att bli allt större, som överskotten i de framväxande ekonomierna och underskotten i den amerikanska ekonomin. Det är i sin tur ett uttryck för förändrade relationer i den globala ekonomin som innebär nya villkor för de företag som varit ledande i att bidra till den svenska välfärden.

De åtgärder som vi nu genomför måste syfta till att göra Europa konkurrenskraftigt i den nya världsekonomi som ny växer fram, inte med sikte på den värld som en gång var då europeiska och amerikanska företag självklart var ledande och dominerande. Och det kan vara värt att se till denna stora förändring snarare än att tro att det var finansmarknadens institutioner som var det stora problemet. De problemen bör åtgärdas men med sikte på att vinna vitalitet och konkurrenskraft i det globala perspektivet.

Detta var också min utgångspunkt när min partigrupp diskuterade de ekonomiska utmaningar som vi nu står inför. Vi kan bli ledande men det kräver de reformer som ger ledarskap.

Ikväll blir det moderat föreningsmöte och i morgon en radda av fredagsmöten innan det på lördag är dags för förbundsstämma i Moderata Ungdomsförbundet, denna gång i Göteborg.