Hoppa till innehåll

Tillbaka i Strasbourg

[BILD1]Har nu, sedan några timmar, kommit till Strasbourg. Det är inte minst nu i juletid en mycket vacker och trevlig stad, som på något sätt förkroppsligar den gamla hederliga staden med små affärer av alla de slag.

Först ett möte med vårt presidency, som bland annat kom att handla om parlamentets svar på kommissionens lagstiftningsplaner, sedan ett gruppmöte som framförallt handlade om politiken för vinodlingar.

Tidigare i kväll blev det också ett internt samordningsmöte för parlamentets Lissabongrupp, med ett arbete som syftar till en resolution i början av året. Min tanke är att den ska fokusera på entreprenörskap och mindre regelbörda, Europas ambitioner för forskning, en klimatpolitik som ger möjlighet till tillväxt, en öppnare konkurrens samt den transatlantiska länken. På det viset kan parlamentet ge ett avtryck i det fortsatta arbetet, som tyvärr än så länge inte har gett alltför stora resultat.

Konkurrensfrågorna är viktiga att driva eftersom man inte minst från franskt håll nu försöker göra detta till en fråga om ständigt återkommande lämplighetsprövningar.

I dagens Svenska Dagblad hävdade en artikelförfattare att man inte kan äta pengar, som ett argument mot tillväxtmåtten. Det är sant men det är heller inte meningen. Pengar är istället ett uttryck för att det finns resurser som gör att människor kan äta. Och det är viktigt för fattiga människor som ser sina barn svälta.

Det är bara ett exempel på hur allt fler nu vill använda klimatpolitiken till att odla gamla politiska föreställningar. Ingen kan möta klimatförändringarna bättre genom fattigdom. Även i den frågan är tillväxt bra, även om den mäts i pengar.