Hoppa till innehåll

Tillbaka från Umeå

På väg från Umeå till Stockholm efter diverse möten. I Umeå avslutades i dag en nationell konferens för stroke-team som pågått några dagar. Det innebär att jag just nu sitter i ett plan med åtminstone 80 handlingskraftiga stroke-specialister. Vet inte riktigt om detta är en trygghet eller en risk med tanke på vad som kan hända om 80 snabba personer snabbt griper sig an den som eventuellt får problem.
Dagen i Umeå handlade om forskning med början i ett besök på Sveriges Lantbruksuniversitet för diskussion kring klimatförändringar, växthuseffekten och beskogning. Förmår vi öka världens arealer av skog har vi skapat mycket stora kolsänkor, det vill säga lagring i naturen av koldioxid, om dessa konsänkor, det vill säga växande träd används till möbler och hus förblir koldioxiden lagrad, om de i den soligare delen av världen används för att tillverka biobränslen kan de ersätta användningen av fossila bränslen samtidigt som nya uppodlade arealer innebär stabilare miljö och klimat och ökade möjligheter för fattiga människor att försörja sig genom jordbruk. Det finns ingen brist på arealer att odla på men däremot en lång rad olika reglerade jordbruksekonomier varav EU är en.

I Israel har vi kunnat se hur modern kunskap har kunnat leda till bevattningssystem som skapar möjligheter för skogstillväxt även i det som varit öken. Och i hela Nordafrika, liksom i övriga Afrika skulle vi kunna medverka till en ökad beskogning med allt vad detta innebär för försörjning, miljö, klimat, koldioxideffekt samt förutsättningar för frihandelsreformer. När jag talade om detta på ett efterföljande lunchmöte med moderata studenter och moderata politiker i Umeå presenterade jag de reformer som nu behövs som BBBW, en Big Bang for a Better World, med ett antal reformer som på en gång gör det möjligt att möta några av våra största utmaningar i ett svep.

Inför Utrikespolitiska föreningen tog jag upp EU´s förmåga att låta individen vara viktigare än kategorierna Vi och Dom och den utmaning det innebär i en tid då många på nytt vill utveckla protektionism eller utnyttja motsättningar mellan folk. En internationell världsordning som bygger på att vi hävdar frihet och demokrati måste alltid hävdas när stormakter som Kina och Ryssland blir politiskt starkare genom ekonomisk tillväxt.
På FOI blev det en snabb genomgång av forskningsprioriteringar och den tematiska inriktningen.

I morgon bär det av till Eskilstuna för möte med moderaterna kring Mälardalen.
.