Hoppa till innehåll

Tilläggsförslag till Europaparlamentets årliga rapport om konkurrenspolitik

Varje år antar Europaparlamentet ett betänkande om hur EU:s konkurrenspolitik kan utvecklas. Som ett led i den processen lägger europaparlamentarikerna olika ändringsförslag och till årets rapport har Gunnar Hökmark riktat in sig på statsstöd och vad som kallas tjänster av allmänt intresse. Det är sådana tjänster som anses ha en särskild betydelse för samhället och som medlemsstaternas offentliga sektorer liksom EU därför riktar särskilt stöd till. Historiskt har denna typ av stöd dock resulterat i att gamla strukturer konserverats och att enskilda företag snarare än de medborgare som använder dessa tjänster blivit de största vinnarna.

Bland förslagen finns skrivningar om att statsstöden till olika verksamheter generellt ska minska i enlighet med Europaparlamentets tidigare beslut och att statsstöd inte ska snedvrida konkurrensen eller gynna etablerade företag på de nystartades bekostnad. Vidare föreslås att statsstöd istället bör anslås till forsknings- och utvecklingskluster för att på så vis stödja entreprenörskap. Gällande tjänsterna av allmänt intresse understryks vikten av att konkurrens och mångfald måste prägla även dessa delar av ekonomin.

Som ett led i att försöka bryta denna utveckling har Gunnar Hökmark lagt följande förslag. Europaparlamentets utskott för ekonomi- och valutapolitik (ECON) kommer att rösta om de enskilda förslagen den 22 november innan den slutgiltiga omröstningen äger rum i Strasbourg i slutet av december.