Hoppa till innehåll

Till diktaturers försvar

Ryssland och Kina röstade i FN:s säkerhetsråd emot förslaget till en resolution om Syrien och la därmed in sina veton. Skälet är enkelt. De övergrepp som den syriska regimen begår mot sina medborgare är inget som dessa två regimer vill ta avstånd från. De begår båda den typen av övergrepp mot sina egna medborgare . Ryssland i Tjetjenien som det tydligaste exemplet och Kina varhelst det behövs. Ingen av dessa regimer vill att världssamfundet ska reagera mot hur en diktaturregim upprätthåller sin makt.

Deras försvar av Syrien säger mer om deras syn på den egna regimens rätt till våld och hur de ser på mänskliga fri- och rättigheter än om att de ser på Syrien på ett annat sätt än andra. De har ingen annan uppfattning om Syrien än vad alla vi andra har. De har bara en annan syn på diktaturens metoder.