Hoppa till innehåll

Till Budapest

Tidig trettondag på väg till Budapest för möte och diskussioner om lagstiftningen kring radiospektrum med det ungerska ordförandeskapets minister för bland annat telekomfrågor Nyitrai och kommissionens ansvarige för den digitala agendan Nellie Kroes. Det är inte i alla delar av Europa som man hedrar begreppet mellandagar och klämdagar.

Radiospektrumfrågan är i dag den kanske mest avgörande för hur vi ska kunna nå en europeisk telemarknad, med gränsöverskridande operatörer och frigöra så stora delar av frekvenser för nya anvädningsområden som till exempel mobila bredband med hög kapacitet. Det kommer vara avgörande för hur Europa ska kunna hävda sig i den globala utvecklingen, inte bara när det gäller utvecklingen av bredband som sådant utan också med alla de nya användningsområden som hög kapacitet och tillgänglighet ger.

Från ungersk sida och därmed från rådets sida kommer man säkerligen hävda behovet av undantag i tidsplan för genomförande av omläggningen från analoga till digitala och frigörandet av de delar av spektrumet som är mest intressanta. Det kan finnas rent tekniska skäl för det men i grunden måste vi hålla en hög ambition och en tidsplan som svarar mot detta. Annars kommer andra delar av världen ha lämnat oss bakom inom de närmaste åren.

Något kommer det säkerligen bli utrymme för att diskutera bland annat den nya medialagen i Ungern även om kommissionen nu har inlett en process av diskussion med den ungerska regeringen i denna fråga. Kommissionären Kroes har ett ansvar kring denna fråga som bland annat lett till en brevväxling som kan skapa mer klarhet för den ungerska regeringen vad som EU reagerar mot.

Bloggar: Holmertz, Malmström, Berglund, Gabrielle.