Den här veckan börjar den långa och svåra förhandlingsprocessen mellan EU och Storbritannien. Det kommer att bli svårare än vad de allra flesta föreställt sig och framförallt svårare för Storbritannien än vad väljarna där tänkte sig. Det är nämligen inte bara ett land som ska lämna utan en samhällsgemenskap som ska splittras.

De brittiska väljarna blev systematiskt förda bakom ljuset av Brexitkampanjen. Den lovade att enorma belopp skulle kunna gå till sjukvården om Storbritannien slapp betala medlemsavgift till EU. Men bara en vecka efter folkomröstningen medgav de att det inte kunde bli så, eftersom medlemsavgiften var en liten summa jämfört med de inkomster som handel inom ramen för medlemskapet gav.

På samma sätt lovade de att Storbritannien skulle vara kvar i den inre marknaden och att ingen skillnad skulle märkas. Nu riktar sig den brittiska regeringen in sig på en “tuff Brexit” och säger sig vilja ställa sig utanför både den inre marknaden och tullunionen. Det innebär att britterna inte bara kommer att få leva efter sina egna nya regler, utan också med EU:s så fort de ska exportera eller importera.

Det är oroväckande att britterna ställer sig utanför Europasamarbete i en värld där Putin och Trump vill underminera lag och rätt, där politiska påtryckningar och desinformationskrig har blivit ett ryskt vapen mot Europa och där Kina vill dominera allt mer. Det försvagar förvisso EU, men allra mest försvagar det britterna.

EU är en gemenskap som håller samman demokratier och marknadsekonomier och som gör Europa öppet för oss alla. I varje givet läge innebär det en trygghet och en säkerhet i form av gemensamma och stabila regler som gör att vi kan bo, arbeta, studera, bedriva företag och investera var vi vill. Gemensamma regler för finansiella marknader, telekom och roaming på samma villkor som hemma. Billigare flyg, säkrare produkter och gränsöverskridande tjänster eftersom vi har gemensam lag och rätt som grund.

Det fattas många beslut som du eller jag ogillar i EU, liksom i Sverige eller i Luleå. Men regeringens kaos med samordning mot våldsbejakande extremism eller jakt på privata företag inom omsorgen är inte det som formar Sverige. Det är vi alla – vår frihet och vår öppenhet – med de möjligheter vi genom demokratin har att forma vårt samhälle och att leva i frihet. Det samma gäller EU.

I en tid då demokratin hotas, ett krig pågår i Europa, den globala konkurrensen växer och flykting- och klimatfrågorna utmanar oss blir vi inte starkare av att vara ensamma. Vi blir bara svagare. Därför vill jag göra allt jag kan för att vi ska uppnå en så vänlig Brexit som möjligt med britterna så nära som möjligt. Det kommer att kräva att Sverige går i täten med de nordiska och baltiska staterna för att sätta en ny agenda för Europa. En agenda för ett öppet Europa med den gemensamma lagen och rätten som bas för individers frihet.