Hoppa till innehåll

Terrorn riktar sig mot vissa men drabbar oss alla

Vårt samhälle står under ett hot som riktar sig mot oss alla. Judar som känner oro för sina barn och sin egen vardag känner ett direkt terrorhot mot dem. Muslimer som känner oro för en skuldbeläggning för extremisters terror drabbas av andras hot. Opinionsbildare som provocerar upplever ett annat hot.

Men det är inte judar, muslimer eller yttrandefrihet vi ska försvara som enskilda företeelser. Det är vårt samhälles styrka, förmåga, värdighet och civilisation att vara det öppna samhället där vi alla kan leva sida vid sida med de tankar, idéer och förhoppningar vi har. Om judiska föräldrar känner en oro är det vi alla som ska känna en oro för vårt samhälles oförmåga. När muslimer drabbas av våldsdåd därför att de är muslimer är det en svaghet i vårt samhälle vi inte kan acceptera.

Det gäller oss alla. Vi ska kunna gå trygga på gator och torg och ingen ska vara ett mål för terror och hot bara för att han eller hon är något av det vi alla är.

När politiska företrädare står upp och håller tal om att vi ska försvara yttrandefriheten har de självfallet rätt men samtidigt missar att det inte är en enskild företeelse i vårt samhälle vi ska skydda utan samhället, att det handlar om ett hot mot oss alla och hela vårt samhälle, att vi inte får låta terrorn definiera vem eller vad som är hotat när det i själva verket är vårt samhälle i sin helhet som hotas.

Det är inte konstnärens fel, inte judens ansvar eller muslimens skuld att terrorn vänder sig mot oss. De måste alla kunna få det skydd som krävs men det är ett skydd inte bara för just dem utan ett skydd av vårt samhälle. Terrorn syftar till att skrämma vissa för att splittra samhället och för att skapa motsättningar. Det var redan Lenins tes för politisk terror.

När författaren Göran Rosenberg skriver om judars ansvar, när trollen på nätet skyller på muslimska invandrare eller när en polisföreträdare säger att den ökade polisiära bevakningen av judiska skolor kan drabba polisen verksamhet för medborgarna i allmänhet förtränger man att vårt samhälle bygger på en rättsstat där vi alla kan känna en trygghet, jude, grek eller dansk. Muslim, svensk eller konstnär. Det är vi alla som är medborgarna. Var och en av oss. Och det är var och en av oss som måste skyddas om vi ska värna vårt samhälle.

Därför ska polis nu bevaka judiska institutioner, söka de terrorgrupper och celler som planerar att skada oss och se till att vi snabbt kan slå till mot dem som bedriver terror. Och därför ska vi fördöma terrorn i alla dess skepnader. Den riktar sig mot vissa men drabbar oss alla.