Hoppa till innehåll

Terror destabiliserar

[BILD1]Under dagen röstade vi i Europaparlamentet bland annat om tjänster i allmänhetens intresse där jag varit rapportör för EPP-ED gruppen, där vi med likasinnade drev igenom kravet att kommissionen ska återkomma med förslag till sektorsdirektiv som öppnar för konkurrens istället för ett ramverksdirektiv som skulle ge dem en egen ställning på den inre marknaden.

Förutom denna votering, och votering om Turkiets medlemskapsförhandlingar, handlade dagen för min del om förhandlingar med rådet och kommissionen om reglerna för det sjunde ramverksdirektivet, deltagande i en ceremoni för offren för terrorism i Spanien, ytterligare en förhandling om fördelningen av intellektulla rättigheter i europeisk forskning, en intern diskussion om bland annat roaming och bredbandsfrågor, där jag i den senare delen kommer att vara parlamentets rapportör samt deltagande i diskussion med Libanons premiärminister Siniora och till slut möte med EPP-gruppens byrå.

[BILD2]Tyvärr var Siniora ensidig i sin syn på den konflikt som drabbade Libanon under sommaren. Inte med ett ord berörde han den destabilisering som Iran ägnar sig åt och den urholkning av den libanesiska staten som framväxten av Hizbollah som en stat i staten inneburit.

Det är en brist på insikt som riskerar att följas av en brist på politik för att åtgärda ett avgörande problem för Libanons framtida säkerhet och stabilitet.