Hoppa till innehåll

Telekom och överstatlighet än en gång

Morgon med delegationsmöte och diskussion kring bland annat dem som nu vill lagstifta om pressfrihet på EU-nivå, vilket bland annat gäller de svenska socialdemokraterna. Det är många som nu tycker om Italien, och det kan man förvisso göra, men frågan är om det är EU-parlamentet som ska vara en övernationell domare kring förhållandena i olika länder. Det är så man urholkar den nationella lagstiftningen och svensk tryckfrihet, när man agerar för att EU ska forma besluten.

I kväll träffas parlamentets förlikningskommission för diskussion om förhandlingarna med rådet. Även här kan vi notera att de rödgröna som normalt driver motståndet mot det de kallar överstatlighet nu kräver att EU ska besluta om hur rättsordningen i olika medlemsstater ska utformas.

Som ett led i kampen mot överstatlighet inom EU är detta ett intressant inslag. Fördraget får inte hindra beslut på EU-nivå som man tycker om, säger man, även om det innebär intrång i medlemsstaternas integritet.

Den intressanta frågan i kväll när vi kommer att diskutera en kompromiss som bygger på respekten för fördraget är om de förmenta fienderna till överstatlighet kommer att stå på sig om överstatlighet eller om vi kommer att få en fungerande telekomlagstiftning som öppnar för mer konkurrens och som ger ett skydd av den enskilde, men inom fördragets gränser.

Marita Ulvskog, Eva-Britt Svensson och Carl Schlyter har har ingen av dem gjort sig kända för att driva överstatligheten när de kampanjat i Sverige. Tvärtom har de snarare skrämt för Lissabonfördragets överstatlighet. Nu får vi se hur de gör i Strasbourg och om de verkligen vill driva överstatlighet bortom fördragets gränser.