Hoppa till innehåll

Telegrafiskt

Åter från Bryssel och en sista dag i parlamentet innan sommaruppehåll. Frukostmöte kring telekommarknadernas utveckling. Diverse möten kring läget inför förhandlingar med rådet om spektrumlagstiftningen och hur en långsiktigt agenda för förändring ska se ut. Presentation inför en grupp unga danskar. Överläggning med det polska ordförandeskapet för att planera kommande förhandlingstillfällen. Diskussion kring vad som bör vara det överordnade målet för förhandlingarna, att göra Europa ledande i mobilt internet. Upptakten till den forskningspolitiska diskussionen i industriutskottet. Delegationsmöte med den svenska EPP-delegationen, bland annat med perspektiv på långtidsbudgeten. Genomgång kompromissförslag om Global Governance. Utkast till rapport om statsstöd till allmännyttiga tjänster. Flyg till Köpenhamn. Nu Sandhammaren.

Den allt djupare skuldkrisen riskerar inte bara att skapa nya politiska motsättningar, den låser också Europa i diskussionen kring nödvändiga åtstramningspaket på bekostnad av tillväxtreformer. När Italien nu träder in i kretsen av länder som balanserar till djup skuldkris är det ett uttryck för att de senaste årens reformpolitik vad gäller europeisk konkurrenskraft handlat om mer prat än handling. Det ökar kravet på att politiken på EU nivå och nationell nivå skärper konkurrenskraften. Det kan inte göras utan förändringar både vad gäller företagande, öppna marknader och forskning. Mot den bakgrunden inte tillräckligt och inte acceptabelt att tro att det är en större EU-budget och en EU-skatt som kan ge konkurrenskraft och nya jobb.