Hoppa till innehåll

TCO ser hot i andras framtid

[BILD1]När TCO skriver om globaliseringen ser man bara den snabbt växande globala arbetsmarknaden och hot mot medelklassen. I sin artikel i går ser man bara hot mot den svenska medelklassen i att den globala medelklassen växer.

Det är som om 1800-talets medelklass i städerna hade sett landsbygdens folk som flyttade in till städerna som ett hot, och det gjorde de. Men sanningen var ju att de bidrog till en snabbt växande välfärd, en kraftig ökning av konsumenter och en allt rikare och rikare medelklass, som dessutom blev större och större.
Och det är just det som sker nu och som TCO beklagar. Att fler blir rika och att ekonomin förändras dynamiskt.

Det är i själva verket dynamiken de beklagar och förändringen de vill undvika och därför är deras svar på globaliseringen vad de kallar omställningstrygghet och stelare arbetsmarknadsregler, inte snabbare omställningar och rörligare arbetsmarknad eftersom, och det är förståeligt för det som nu sker är att TCO och andra som försvarar det nuvarande mot förändringar spelar mindre roll och förändringarna och förändringskraften en större.

De har rätt på en punkt och det är att det inte är likgiltigt vilka jobb som arbetslösa går till. Det är bättre om de som går från de gamla jobben kan gå till de nya som växer fram istället för andra som är som de man hade tidigare. Därför borde de hellre ställa krav på reformer som ger mer nytt företagande än regler som värnar de gamla jobben. Det finns nämligen ingen lag eller regel som gör gamla jobb tryggare i en tid som erbjuder ständigt nya möjligheter. Tvärtom är det då viktigt att ta vara på allt det nya istället för att surra sig vid det gamla.

Därför att det är inte bara den globala arbetskraften som ökar snabbt, det är också den globala köpkraften. På samma sätt som det var bra för Sveriges borgare att landets drängar, pigor, arbetare och arbeterskor flyttade in till städer och fick bättre arbeten, på samma sätt är det bra för oss att miljontals kineser, indier och brasilianer får en bättre framtid. Men TCO tycker att deras framtid hotar vår. De har fel och föreslår fel recept. Mer än så slår de inte vakt om vare sig medelklass eller tjänstemän.