Hoppa till innehåll

Tchad där fredens tåg kanske gick

[BILD1]Konflikten i Tchad hänger samman med konflikten i Sudan och Darfur, en konflikt som i sin tur hänger samman med situationen i Somalia som i sin tur har sin koppling till Etiopien och Eritrea . Economist resonerar om läget i Tchad och hur den sudanska regimen vill störta den tchadiska eftersom den anses stödja. rebellerna i Sudan eftersom flyktingarna från Darfur har drivits in på tchadiskt område. Den EU-ledda mission om närmare 4000 man som skulle ha satts in blev nu förekommen av den tchadiska gerillan, som inte vill ha EU-trupp i landet. Och så accellererade utvecklingen fram till väpnade strider som denna gång höll på att leda till att regimen i Tchad hade störtats i enlighet med den sudanesiska regimens ansträngningar. Och nu råder ett väpnat konflikttillstånd som kan leda till att det blir omöjligt att sätta in EU-styrkan utan att den blir en del i krigföringen.

Så får Europas militära oförmåga att mobilisera helikoptrar och transporter en effekt på verkligheten. Vi, och det gäller Sverige också, behöver bättre materiell och materiell anpassad till de situationer som gäller idag. Det ställer större krav på det svenska försvaret, om inte det som sker i Tchad ska vara en fråga för Frankrike som tidigare kolonialmakt. Och då handlar det inte om fredsbevarande eller fredsframtvingande. Då riskerar det att handla om gerrillakrigföring som EU inte har någon roll i.